Edukacija

Psihoterapijska edukacija

Hrvatsko udruženje za bihevioralno-kognitivne terapije provodi psihoterapijsku edukaciju u skladu s minimalnim standardima Evropskog udruženja za bihevioralno-kognitivne terapije, kao njezin aktivni član od 1997. godine.

Naš program edukacije prihvaćen je i provodi se i u Sloveniji i u Bosni i Hercegovini.

 

Tijekom dosadašnjeg razdoblja u edukaciju su se, pored naših edukatora, uključivali brojni svjetski eksperti iz ovog područja. U edukaciju se mogu uključiti diplomirani psiholozi (iz kliničkog i školskog područja, te socijalne skrbi), kao i liječnici (najčešće psihijatri, specijalizanti psihijatrije, pedijatri, specijalisti medicine rada ili školske medicine).

Prema odluci komisije za trajno usavršavanje liječnika (od 10.2.1997.) liječnicima se dodjeljuju bodovi prema pravilima Hrvatske liječničke komore. Prema odluci Hrvatske psihološke komore psiholozima se također dodjeljuju bodovi. Apsolventi psihologije mogu sudjelovati u prvom stupnju edukacije uz uvjet da imaju položenu kliničku i savjetodavnu psihologiju.


 • Prvi stupanj

  Tijekom prvog stupnja, u trajanju od 70 sati (8 jednodnevnih radionica, obično organiziranih kroz 4 vikenda), sudionici se upoznaju s osnovnim teorijskim postavkama, područjima primjene i praktičnim smjernicama za tretman. Svaka dnevna radionica sadrži teorijska predavanja, prikaze slučajeva pacijenata, te radionice u kojima se demonstriraju i uvježbavaju specifične terapijske tehnike.

 • Drugi stupanj

  Drugi stupanj edukacije organiziran je kroz 20 jednodnevnih tematskih radionica, u ukupnom trajanju od 200 sati teorijske i praktične nastave. Pored toga, polaznici imaju obvezu 100 sati samostalnog učenja i 100 sati praktičnog rada s klijentima.

  Na radionicama se obrađuju teme o bihevioralno-kognitivnom tretmanu anksioznih i depresivnih poremećaja, tretmanu niskog samopoštovanja, problema u partnerskim odnosima, hiperaktivnog poremećaja, poremećaja ličnosti, kontrole ljutnje, radu s djecom i roditeljima, primjeni tehnika rješavanja problema i imaginativnih tehnika te savjetovanja prema BKT prinicipima. Prema novom proširenom programu, pojačani se naglasak daje na uvježbavanje specifičnih terapijskih vještina.

  Tijekom drugoga stupnja očekuje se aktivnije učešće sudionika kroz pripremu predavanja, prikaze slučajeva iz osobne prakse te izradu domaćih zadataka između pojedinih susreta. Drugi stupanj završava ispitom koji se sastoji od pismene provjere teoretskog znanja te evaluacije praktičnog rada s klijentom preko intervjua snimljenog na kasetu. Pojedine radionice drugog stupnja otvorene su i za druge psihologe i liječnike koji nisu u kontinuiranoj edukaciji.

 • Treći stupanj

  Treći stupanj edukacije uključuje 200 sati supervizije i 200 sati kliničke prakse, u trajanju od dvije do tri godine. U okviru grupnog supervizijskog rada obrađuju se i specifična dodatna područja primjene, a uključuju se i elementi rada na sebi. Od učesnika se zahtijeva prezentiranje 8 cjelovitih prikaza slučaja (od procjene,prikaza tehnika rada, do evaluacije postignutih rezultata) i to s različitom problematikom, te da donesu 3 intervjua snimljena na
  kasetu koja prezentiraju pred grupom. Od učesnika se također traži objavljivanje jednog stručnog članka te aktivno sudjelovanje na stručnom skupu. Preporuča se i uključivanje u edukaciju iz BKT na nižem stupnju.