Studentsko savjetovalište

U Studentskom savjetovalištu za probleme u učenju sa studentima radimo grupno i individualno. Specifičnosti bihevioralno-kognitivnog pristupa u radu sa studentima koji imaju probleme u učenju su: znanstvena utemeljenost korištenih strategija, psihoedukacija studenata o njihovim problemima, postavljanje individualnih ciljeva i redovito praćenje napretka, rad na aktualnim i konkretnim problemima, aktivno sudjelovanje studenata, samostalan rad između susreta te ograničen broj susreta.

Sa studentima rade psiholozi s edukacijom iz bihevioralno-kognitivnih terapija te povremeno studenti psihologije koji pokazuju izražen interes i senzibilnost za ovo područje.

Student prvo dolazi na individualnu procjenu na kojoj se utvrđuje oblik rada koji će mu najviše odgovarati.

 

Studentske grupe za učenje

Studentske grupe za učenje su male grupe koje rade prema strukturiranom 8-tjednom programu. Susreti se održavaju jednom tjedno u trajanju od dva sata. Svaki od ukupno 8 susreta posvećen je određenoj temi kao što su odgađanje učenja, planiranje vremena, strategije učenja, samopouzdanje, samomotivacija za učenje, strah od ispita itd.

Na grupi se demonstriraju i uvježbavaju različite tehnike učenja, a osobito se potiče aktivno učenje.

Osobit naglasak se stavlja na razvoj samoregulacije procesa učenja kroz postavljanje realističnih ciljeva, planiranje vremena za učenje, praćenje napredovanja i  samonagrađivanje.

Upotreba grupnih procesa u terapijske svrhe posebna je prednost grupnog rada.

Individualni rad sa studentima

Slične tehnike i strategije primjenjuju se i u individualnom radu sa studentima, s posebnim naglaskom na ono područje koje su student i terapeut identificirali kao glavni problem. U individualnom radu veća se pažnja može posvetiti usvajanju vještina učenja uz demonstraciju i povratnu informaciju od strane terapeuta, smanjenju treme od ispita, organizaciji vremena i planiranju učenja i sl. Postupno se potiče sve veća samostalnost studenta u radu.

 

S kojim se sve problemima studenti susreću, koliko su ovi problemi rašireni i koji su njihovi uzroci, možete pročitati pod “Problemi učenja”.

Problemi učenja

Povratak na vrh