Održana usavršavanja

Ispod možete pročitati o dodatnim usavršavanjima za stručnjake koje smo do sada organizirali.

Grupni BKT tretman problema učenja kod studenata – ciklus radionica za stručnjake

Cilj ovog ciklusa radionica za stručnjake je podučiti stručnjake s temeljim predznanjima iz BKT-a kako primijeniti grupni  BKT tretman problema učenja sa studentima. Ciklus radionica namijenjen je osobama koje imaju mogućnost primjene ovog grupnog tretmana u radu sa studentima. Podučavanje stručnjaka bit će izrazito iskustveno na način da će prijavljeni stručnjaci sačinjavati grupu koja će proći kroz tretman u ulozi klijenata. Na taj način imat će priliku upoznati se sa strukturom svake grupne sesije, načinom primjene BKT tehnika u grupi, procesom vođenja grupe, ali i saznati kakvo je iskustvo proći kroz grupu i koje su neke od teškoća s kojima se studenti na grupi mogu susresti.

Grupni BKT tretman za probleme učenja kod studenata razvila je prof. Nada Anić. Ovaj program evaluiran je i predstavljen na međunarodnim kongresima te se već niz godina redovito provodi u HUBIKOT-u. Tretman se sastoji od 8 strukturiranih dvosatnih radionica koje se održavaju tempom od jedne radionice tjedno. Usmjerava se na poboljšanje navika učenja te izgrađivanje pozitivnih emocija za vrijeme učenja, a uključuje tehnike self-monitoringa, izlaganja pred grupom, samo-potkrepljenja, demonstracije i uvježbavanja vještina učenja, identifikacije i mijenjanja disfunkcionalnih vjerovanja i očekivanja te upravljanje stresom i anksioznošću.

PREDUVJETI ZA PRIJAVU: Prijaviti se mogu stručnjaci koji su završili 2 stupanj Edukacije iz bihevioralno-kognitivnih terapija (nije nužno biti uključen u superviziju) te koji će u skorijoj budućnosti imati mogućnost primjene stečenih vještina.

U ciklusu radionica može sudjelovati 8 do 10 stručnjaka.

VODITELJICA:

Mr. sc. Nada Anić, prof. psihologije, bihevioralno-kognitivna terapeutkinja s akreditacijom European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT), supervizorica djelatnika savjetovališta HUBIKOT-a te edukatorica i supervizorica iz bihevioralno-kognitivnih terapija s preko 40 godina kliničkog iskustva. Od 1965. do  1969. radila je kao psiholog u Službi za živčane i duševne bolesti u MC  Bjelovar, a od 1969. do mirovine 1995. u Klinici za psihološku medicinu KBC Rebro pri Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Od tada radi u Savjetovalištu HUBIKOT-a gdje bihevioralno-kognitivnu terapiju primjenjuje u radu s pojedincima, grupama i parovima. Ima iskustvo u tretmanu niza različitih psihičkih poremećaja i problema te u radu s vrlo različitim populacijama klijenata. Razvila je vlastitu metodu za rad na teškoćama učenja i rad na teškoćama čitanja kod djece.

Ciklus radionica održan je početkom 2022. godine u online formi.

RADIONICA ZA STRUČNJAKE „Bihevioralno-kognitivni tretman zdravstvene anksioznosti“

Zabrinutost i tjeskoba u vezi vlastitiog zdravlja ili zdravlja bliskih osoba vrlo je aktualna tema u vrijeme pandemije bolesti COVID-19. Zdravstvena anksioznost predstavlja brigu oko zdravlja u odsustvu bolesti ili brigu koja je nesrazmjena ozbiljnosti neke bolesti. Može se promatrati na kontinuumu, od blage i funkcionalne anksioznosti pa sve do one vrlo intenzivne koja ometa funkcioniranje i ulazi u područje psihičkog poremećaja. Javlja se u okviru različitih dijagnoza poput zdravstvene anksioznosti zbog bolesti (hipohondrija prema ICD klasifikaciji), OKP-a, GAP-a ili fobije. U novije vrijeme sve je češća pojava uznemirenosti uslijed pretjeranog pretraživanja zdravstvenih informacija na internetu, odnosno kiberohondrije koja može pogoršati zdravstvenu anksioznost i narušiti odnos s liječnikom. BKT tehnike pokazale su se korisnima u tretmanu zdravstvene anksioznosti, a predlažu se i u tretmanu kiberohondrije.

Ova radionica namijenjena je polaznicima 2. i 3. stupnja Edukacije iz bihevioralno-kognitivnih terapija (PROGRAM A), odnosno polaznicima 1. stupnja Edukacije iz BKT-a te psiholozima, liječnicima, socijalnim radnicima, socijalnim pedagozima i pedagozima koji nisu uključeni u Edukaciju iz BKT-a (PROGRAM B).

PROGRAM A (3 sata i 30 minuta):

 • O zdravstvenoj anksioznosti
 • O kiberohondriji
 • BKT tehnike u tretmanu zdravstvene anksioznosti (primjeri u radu s različitim oblicima ZA, uz primjere rada na strahu od koronavirusa)
 • Vježba
 • Pitanja i rasprava

PROGRAM B (3 sata i 30 minuta):

 • O zdravstvenoj anksioznosti
 • O kiberohondriji
 • Razumijevanje zdravstvene anksioznosti u BKT okvirima
 • Učinkovitost BKT-a u tretmanu zdravstvene anksioznosti
 • Pitanja i rasprava

VODITELJICE:

Branka Bagarić psihologinja je sa završenom Edukacijom iz BKT-a te akreditacijom Europskog udruženja za BKT. Doktorantica je Odsjeka za psihologiju FFZG-a, a tema njezinog doktorskog rada uključuje područje zdravstvene anksioznosti. Provela je više istraživanja iz područja BKT-a i zdravstvene anksioznosti te objavila nekoliko znanstvenih i stručnih radova. Zaposlena je u HUBIKOT-u kao viša stručna suradnica. Ima višegodišnje iskustvo u primjeni BKT-a, uključujući i s osobama s različitim vrstama zdravstvene anksioznosti. Iz ovog područja dodatno se usavršavala i na međunarodnim kongresima.

dr. sc. Dragana Markanović psihologinja je sa završenom Edukacijom iz BKT-a te akreditacijom Europskog udruženja za BKT. Doktorirala je na Odsjeku za psihologiju FFZG-a s temom iz područja anksiozne osjetljivosti, faktorom rizika za zdravstvenu anksioznost, ali i niz drugih anksioznih poremećaja. Zaposlena je u HUBIKOT-u kao viša stručna savjetnica, voditeljica Savjetovališta HUBIKOT-a, a pored toga je i edukatorica u Edukaciji iz BKT-a. Ima višegodišnje iskustvo u primjeni BKT-a, uključujući i s osobama s različitim vrstama zdravstvene anksioznosti. Iz ovog područja dodatno se usavršavala i na međunarodnim kongresima.

Do sada su organizirane 2 radionice programa A i jedna radionica programa B, krajem 2021. godine.

Radionica MINDFULNESS U DJEČJOJ i ADOLESCENTSKOJ DOBI ZA STRUČNJAKE

Termin mindfulness, u nas preveden kao usredotočena svjesnost, označava namjerno usmjeravanje pažnje na sadašnji trenutak, bez prosuđivanja. Zbog sve veće popularnosti u zapadnom svijetu, mindfulness je predmet sve većeg broja istraživanja od kojih većina ukazuje na mnogobrojne dobrobiti mindfulnessa kako u odraslih, tako i u djece. Mindfulness kao aktivan proces uči djecu obraćati pažnju na aktivnost koju čine u sadašnjem trenutku. Trening mindfulnessa može pomoći djeci unaprijediti sposobnost usmjeravanja pažnje, koncentracije, emocionalne regulacije, pomaže im umiriti se kada su uznemirena, može pomoći u unapređenju socijalnih vještina i povećati optimizam u djeteta, a to su samo neka od područja dobrobiti.

Iako mindfulness djeci nije nepoznanica koju im tek trebamo otkriti potrebno je program mindfulnessa u djece i adolescenata prilagoditi razvojnoj dobi. O specifičnostima prilagodbe mindfulnessa u ovoj dobi, osmotjednom programu i specifičnim vježbama možete se upoznati na radionicama Mindfulness za djecu i adolescente namijenjenim stručnjacima u organizaciji HUBIKOT-a. Svaki sudionik ima mogućnost konzultacija u izradi vlastitog mindfulness programa i nakon završetka radionica putem emaila s voditeljicom programa.

 • Radionica A – namijenjena je akreditiranim BKT terapeutima ili psiholozima i liječnicima u edukaciji iz BKT-a  na drugom ili supervizijskom stupnju edukacije.
 • Radionica B – namijenjena je stručnjacima pomagačkih zanimanja kao i liječnicima i psiholozima na prvom stupnju edukacije iz BKT-a.

PROGRAM:

Radionica A (2×2 sata)

 • Uvod u mindfulness u dječjoj i adolescentskoj dobi: 45 min
 • Specifičnosti i sastavnice osmotjednog program mindfulnessa u dječjoj i adolescenstskoj dobi: 45min
 • Uvodna vježba mindfulnessa- 15min
 • Pitanja i diskusije: 15min
 • Specifične mindfulness vježbe u dječjoj i adolscentskoj dobi: 100 min
 • Pitanja i diskusija:20 min

Radionica B (2 x 2 sata i 30 minuta)

 • Uvod u bihevioralno kognitivne terapije: 60 min
 • Uvod u mindfulness u dječjoj dobi: 45 min
 • Specifičnosti i sastavnice osmotjednog program mindfulnessa u dječjoj dobi: 45min
 • Uvodna vježba mindfulnessa- 15min
 • Pitanja i diskusije: 15min
 • Specifične mindfulness vježbe u dječjoj i adolscentskoj dobi: 100 min
 • Pitanja i diskusija:20 min

 

Voditeljica:

Iva Matijašić Lončarević, mag. psych., bihevioralno-kognitivna terapeutkinja s akreditacijom European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT). Dosadašnje radno iskustvo stekla je kao stručni suradnik u osnovnoj školi, centru za socijalnu skrb, domovima za odgoj djece i mladeži, obiteljskom centru i poliklinici za fizikalnu rehabilitaciju. Završila je tečaj Mindfulness za građane i Mindfulness education essentials za rad s djecom i mladima, a stečena znanja i vještine redovito koristi u svom radu. Do sada je aktivno provodila osmotjedne mindfulness programe sa osnovnoškolcima, a trenutno provodi mindfulness program za srednjoškolce pri HUBIKOT-u.

Do sada su održane 2 radionice programa A te jedna radionica programa B, početkom 2020. godine.