HUBIKOT

Hrvatsko udruženje za bihevioralno-kognitivne terapije je osnovano 1995. godine. Prethodnica mu je bila Grupa za bihevior terapiju koja je djelovala u okviru Sekcije za kliničku psihologiju Društva psihologa Hrvatske. Aktivnost grupe bila je usmjerena na edukaciju kliničkih i školskih psihologa kroz seminare i radionice, na sudjelovanje na stručnim skupovima i kongresima, te objavljivanje radova u zbornicima i časopisima iz područja psihoterapije i psihijatrije.

Ciljevi Udruženja su okupljanje psihologa i liječnika zainteresiranih za ovo prodručje primjene psihologije kako bi se na sustavan i organiziran način bavili sljedećim djelatnostima:

  • upoznavanjem teorijskih osnova bihevioralne i kognitivne terapije i mogućnošću njihove primjene u pomaganju djeci i odraslima s teškoćama prilagodbe
  • upoznavanjem i promoviranjem psiholoških metoda, postupaka i vještina koje se mogu primjenjivati na dobrobit ljudi s teškoćama u prilagodbi
  • organiziranjem savjetovanja, predavanja, seminara, kongresa, tribina i drugih stručnih skupova iz područja bihevioralno-kognitivnih terapija
  • strukovnim povezivanjem te stručnim i profesionalnim usavršavanjem članova
  • unutarhrvatskim i međunarodnim povezivanjem psihologa i liječnika koji se bave bihevioralnim i kognitivnim terapijskim pristupom
  • izdavanjem stručnih radova, zbornika i priručnika
  • pružanjem usluga savjetovanja i pomaganja pojedincima i grupama

Hrvatsko udruženje za bihevioralno-kognitivne terapije postalo je ravnopravni i aktivni član European Association for Behavioral and Cognitive Therapies (EABCT) 1997. godine.  Naš program edukacije usklađen je s kriterijima EABCT-a. Također smo članovi Saveza psihoterapijskih udruga Hrvatske.