Edukacija

Psihoterapijska edukacija

Hrvatsko udruženje za bihevioralno-kognitivne terapije provodi psihoterapijsku edukaciju u skladu sa standardima Europskog udruženja za bihevioralno-kognitivne terapije, kao njezin aktivni član od 1997. godine. Od 2010. godine program edukacije ima akreditaciju Europskog udruženja za bihevioralno-kognitivne terapije.

 

Tijekom dosadašnjeg razdoblja u edukaciju su se, pored naših edukatora, uključivali brojni svjetski eksperti iz ovog područja. Edukacija je namijenjena diplomiranim psiholozima, kao i liječnicima, te se provodi kroz tri stupnja.

Prema odluci komisije za trajno usavršavanje liječnika (od 10.2.1997.) liječnicima se dodjeljuju bodovi prema pravilima Hrvatske liječničke komore. Prema odluci Hrvatske psihološke komore psiholozima se također dodjeljuju bodovi.