Kada su BKT učinkovite

Kod kojih problema bihevioralno-kognitivne terapije mogu biti korisne?

Provedena su brojna istraživanja efikasnosti bihevioralnih i kognitivnih terapija. Rezultati pokazuju da je to efikasan oblik psihoterapije, osobito u tretmanu sljedećih poremećaja i problema:

 • anksioznosti i paničnih napadaja
 • fobija (npr. agorafobije, socijalne fobije)
 • sindroma kroničnog umora
 • depresije
 • opsesivno-kompulzivnog poremećaja
 • poremećaja u ishrani
 • seksualnih i partnerskih problema
 • problema kod djece i mladih
 • općih zdravstvenih problema
 • kronične boli
 • loših navika (npr. tikovi)
 • ljutnje
 • zlouporabe droga i alkohola
 • shizofrenije i psihoza
 • problema povezanih s teškoćama u učenju
 • bipolarnog poremećaja
 • posttraumatskog stresnog poremećaja
 • poremećaja spavanja

Bihevioralne i kognitivne psihoterapije mogu se koristiti nezavisno ili u kombinaciji s lijekovima, ovisno o težini i prirodi svakog klijentovog problema.

 

(Reproducirano dozvolom BABCP)

Povratak na vrh