KBT ili BKT

Kognitivno-bihevioralna ili bihevioralno-kognitivna terapija?

Izrazi KBT (kognitivno-bihevioralna terapija) i BKT (bihevioralno-kognitivna terapija) imaju isto značenje. Izraz BKT bolje odražava povijesni redoslijed razvoja ovih dvaju pristupa; prvo bihevioralne, a tek potom kognitivne terapije i njihova kasnijeg spajanja u bihevioralno-kognitivnu terapiju.

Izraz KBT, s druge strane, bolje odražava empirijski potvrđene teorijske postavke samog pristupa. Prvo se javlja misao, odnosno kognicija “K” (eng. cognition = kognicija, spoznaja), a kasnije kao odgovor na tu misao ponašanje “B” (eng. behavior = ponašanje).

U nazivu našeg Udruženja kao i na ovim web stranicama koristimo izraz BKT, i to u množini budući da postoji više vrsta bihevioralno-kognitivnih terapija koje, iako dijele iste bazične pretpostavke, imaju i neke svoje specifičnosti.