O voditeljicama

Dr. sc. Dragana Markanović, psihologinja je i bihevioralno-kognitivna psihoterapeutkinja s akreditacijom European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT). Završila je više stručnih edukacija u zemlji i inozemstvu, među kojima i trening za učitelje kognitivne terapije usredotočene svjesnosti (Mindfulness-Based Cognitive Therapy – MBCT) u organizaciji Sveučilišta Oxford i Oxford Mindfulness Centra. Edukatorica je iz bihevioralno-kognitivnih terapija, a kao vanjska suradnica uključena je u dodiplomsku i poslijediplomsku izobrazbu studenata nekoliko fakulteta. Aktivno sudjeluje na domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima, objavljuje radove u stručnim časopisima te promovira bihevioralno-kognitivni pristup kroz predavanja, radionice i popularnopsihologijske tekstove. Kao viša stručna savjetnica u savjetovalištu HUBIKOT-a provodi inidividualne i grupne tretmane s osobama koje pate od različitih psihičkih poteškoća. Zainteresirana je za moderne bihevioralno-kognitivne pristupe, posebice za tehnike utemeljene na usredotočenoj svjesnosti koje primjenjuje i u osobnom životu.

Branka Bagarić, mag. psych., psihologinja je, doktorandica psihologije i bihevioralno-kognitivna psihoterapeutkinja s akreditacijom European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT). Završila je edukaciju iz kognitivne terapije pune svjesnosti (Mindfulness-Based Cognitive Therapy – MBCT), te više drugih usavršavanja iz područja BKT-a. Viša je stručna suradnica u savjetovalištu HUBIKOT-a, hrvatska predstavnica u EABCT-u, vanjska  suradnica u nastavi Odsjeka za psihologiju FFZG-a, autorica nekoliko znanstvenih i stručnih radova te recententica u međunarodnim znanstvenim časopisima. Ima višegodišnje iskustvo u primjeni BKT-a, individualno i grupno, s osobama koje pate od različitih psihičkih smetnji, Do sada je vodila preko 20 grupa MBCT tečaja s različitim populacijama korisnika; klijentima, stručnjacima i zaposlenicima različitih organizacija; u živo i online. Edukatorica je budućih učitelja mindfulnessa u okviru projekta Ministarstva pravosuđa (4-godišnji program za stručnjake). Održala je više kongresnih radionica iz područja mindfulnessa za stručnjake, pruzentirala nalaze istraživanja o efikasnosti i prihvatljivosti MBCT-a, te je ko-autorica stručnog poglavlja o primjeni MBCT-a u tretmanu PTSP-a. Prakticira mindfulness u svakodnevnom životu.