O voditeljicama

Dr. sc. Dragana Markanović, psihologinja je i bihevioralno-kognitivna psihoterapeutkinja s akreditacijom European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT). Završila je više stručnih edukacija u zemlji i inozemstvu, među kojima i trening za učitelje kognitivne terapije usredotočene svjesnosti (Mindfulness-Based Cognitive Therapy – MBCT) u organizaciji Sveučilišta Oxford i Oxford Mindfulness Centra. Edukatorica je iz bihevioralno-kognitivnih terapija, a kao vanjska suradnica uključena je u dodiplomsku i poslijediplomsku izobrazbu studenata nekoliko fakulteta. Aktivno sudjeluje na domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima, objavljuje radove u stručnim časopisima te promovira bihevioralno-kognitivni pristup kroz predavanja, radionice i popularnopsihologijske tekstove. Kao viša stručna savjetnica u savjetovalištu HUBIKOT-a provodi inidividualne i grupne tretmane s osobama koje pate od različitih psihičkih poteškoća. Zainteresirana je za moderne bihevioralno-kognitivne pristupe, posebice za tehnike utemeljene na usredotočenoj svjesnosti koje primjenjuje i u osobnom životu.

Branka Bagarić, mag. psych., psihologinja je, doktorandica psihologije i bihevioralno-kognitivna psihoterapeutkinja s akreditacijom European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT). Završila je edukaciju iz kognitivne terapije usredotočene svjesnosti (Mindfulness-Based Cognitive Therapy – MBCT), kao i više drugih usavršavanja iz područja bihevioralno-kognitivnih terapija. Viša je stručna suradnica u savjetovalištu HUBIKOT-a s višegodišnjim iskustvom rada s mladim i odraslim osobama s različitim vrstama psihičkih teškoća. Voditeljica je grupe za bihevioralno-kognitivnu terapiju socijalne anksioznosti te grupne terapije za srednjoškolce i studente s problemima učenja. Bavi se istraživanjima iz područja bihevioralno-kognitivnih terapija te redovito aktivno sudjeluje na domaćim i inozemnim kongresima. Održala je više kongresnih radionica o mindfulnessu za stručnjake pomagačkih zanimanja. Objavljuje radove u stručnim i popularnim časopisima. Uključena je i u promicanje bihevioralno-kognitivnog pristupa kroz različite radionice, tribine i predavanja za građane, a osobito je zainteresirana za primjenu modernih tehnologija u psihoterapiji. Prakticira mindfulness u svakodnevnom životu.