Praktikum II

Drugi stupanj edukacije iz bihevioralno-kognitivnih terapija

Drugi stupanj edukacije (Praktikum II) organiziran je kroz 20 jednodnevnih tematskih radionica, u ukupnom trajanju od 200 sati teorijske i praktične nastave. Pored toga, polaznici imaju obvezu 100 sati samostalnog učenja i 100 sati praktičnog rada s klijentima.

Program Praktikuma II po radionicama za grupe upisane prije 1.9.2018.:

 1. Kognitivna konceptualizacija; Bihevioralno-kognitivni tretman fobija; Tretman socijalne fobije
 2. Struktura prve terapijske seanse; Bihevioralno-kognitivni tretman paničnog poremećaja
 3. Struktura druge i ostalih seansi; Bihevioralno-kognitivni tretman opsesivno-kompulzivnog poremećaja
 4. Problemi u strukturiranju seanse; Bihevioralno-kognitivni modeli i tretman generaliziranog anksioznog poremećaja;
 5. Specifičnosti bihevioralno-kognitivnog tretmana anksioznosti u djece; Uvježbavanje bihevioralno-kognitivnih tehnika u tretmanu anksioznosti
 6. Identifikacija automatskih misli; Bihevioralno-kognitivni tretman depresije
 7. Identificiranje emocija; Bihevioralno-kognitivni tretman dječje i adolescentne depresije
 8. Bihevioralna aktivacija; Procjena suicidalnog rizika; Uvježbavanje bihevioralno-kognitivnih tehnika u tretmanu depresije
 9. Kognitivne intervencije: Evaluacija automatskih misli i Reagiranje na automatske misli
 10. Posredujuća vjerovanja; Bihevioralno-kognitivni tretman partnerskih problema
 11. Bazična vjerovanja; Bihevioralno-kognitivni tretman niskog samopoštovanja
 12. Ostale kognitivne i bihevioralne tehnike; Bihevioralno-kognitivne intervencije za kontrolu ljutnje
 13. Domaće zadaće; Bihevioralno-kognitivni tretman agresivnosti kod djece
 14. Tehnike instrumentalnog uvjetovanja; Bihevioralno-kognitivni tretman hiperaktivnosti
 15. Imaginacija; Unutrašnje kondicioniranje
 16. Završavanje terapije i prevencija povrata simptoma; Problem-solving tehnike
 17. Planiranje tretmana; Grupni bihevioralno-kognitivni tretmani
 18. Bihevioralni eksperimenti; Bihevioralno-kognitivni tretman za rad s nesanicom
 19. Bihevioralno-kognitivni tretman poremećaja ličnosti
 20. Ponavljanje gradiva i priprema za ispit

Program Praktikuma II po radionicama za grupe upisane nakon 1.9.2018.:

 1. Kognitivna konceptualizacija; Bihevioralno-kognitivni tretman fobija; Tretman socijalne fobije
 2. Struktura prve terapijske seanse; Bihevioralno-kognitivni tretman paničnog poremećaja
 3. Struktura druge i ostalih seansi; Problemi u strukturiranju seanse; Bihevioralno-kognitivni tretman opsesivno-kompulzivnog poremećaja
 4. Domaće zadaće; Bihevioralno-kognitivni modeli i tretman generaliziranog anksioznog poremećaja;
 5. Specifičnosti bihevioralno-kognitivnog tretmana anksioznosti u djece; Uvježbavanje bihevioralno-kognitivnih tehnika u tretmanu anksioznosti
 6. Identifikacija automatskih misli; Bihevioralno-kognitivni tretman depresije
 7. Identificiranje emocija; Bihevioralno-kognitivni tretman dječje i adolescentne depresije
 8. Bihevioralna aktivacija; Procjena suicidalnog rizika; Uvježbavanje bihevioralno-kognitivnih tehnika u tretmanu depresije
 9. Kognitivne intervencije: Evaluacija automatskih misli i Reagiranje na automatske misli
 10. Posredujuća vjerovanja; Bihevioralno-kognitivne intervencije za kontrolu ljutnje
 11. Bazična vjerovanja; Bihevioralno-kognitivni tretman niskog samopoštovanja
 12. Bihevioralno-kognitivni tretman partnerskih problema
 13. Tehnike instrumentalnog uvjetovanja; Bihevioralno-kognitivni tretman hiperaktivnosti
 14. Bihevioralno-kognitivni tretman agresivnosti kod djece
 15. Imaginacija; Unutrašnje kondicioniranje
 16. Završavanje terapije i prevencija povrata simptoma; Problem-solving tehnike
 17. Grupni bihevioralno-kognitivni tretmani
 18. Bihevioralni eksperimenti; Bihevioralno-kognitivni tretman za rad s nesanicom
 19. Bihevioralno-kognitivni tretman poremećaja ličnosti; Razvijanje i korištenje terapijske suradnje
 20. Ostale BK tehnike; Ponavljanje gradiva i priprema za ispit

Program Praktikuma II po radionicama za grupe upisane nakon 1.1.2021.:

 1. Kognitivna konceptualizacija; Bihevioralno-kognitivni tretman paničnog poremećaja
 2. Struktura prve terapijske seanse; Bihevioralno-kognitivni tretman fobija; Tretman socijalne fobije
 3. Struktura druge i ostalih seansi; Problemi u strukturiranju seanse; Bihevioralno-kognitivni tretman opsesivno-kompulzivnog poremećaja
 4. Domaće zadaće; Bihevioralno-kognitivni modeli i tretman generaliziranog anksioznog poremećaja
 5. Specifičnosti bihevioralno-kognitivnog tretmana anksioznosti u djece; Uvježbavanje odabranih bihevioralno-kognitivnih tehnika u tretmanu anksioznosti: izlaganje
 6. Identifikacija automatskih misli; Bihevioralno-kognitivni tretman depresije
 7. Identificiranje emocija; Bihevioralno-kognitivni tretman dječje i adolescentne depresije
 8. Bihevioralna aktivacija; Procjena suicidalnog rizika; Uvježbavanje bihevioralno-kognitivnih tehnika u tretmanu depresije
 9. Kognitivne intervencije: Evaluacija automatskih misli; Reagiranje na automatske misli; Uvježbavanje odabranih bihevioralno-kognitivnih tehnika u tretmanu anksioznosti: relaksacija
 10. Posredujuća vjerovanja; Bihevioralno-kognitivne intervencije za kontrolu ljutnje
 11. Bazična vjerovanja; Bihevioralno-kognitivni tretman niskog samopoštovanja
 12. Bihevioralno-kognitivni tretman partnerskih problema
 13. Tehnike instrumentalnog uvjetovanja; Bihevioralno-kognitivni tretman hiperaktivnosti
 14. Bihevioralno-kognitivni tretman agresivnosti kod djece
 15. Imaginacija; Unutrašnje kondicioniranje
 16. Završavanje terapije i prevencija povrata simptoma; Problem-solving tehnike
 17. Grupni bihevioralno-kognitivni tretmani
 18. Bihevioralni eksperimenti; Bihevioralno-kognitivne tehnike za rad s nesanicom
 19. Bihevioralno-kognitivni tretman poremećaja ličnosti; Razvijanje i korištenje terapijske suradnje
 20. Ostale BK tehnike; Ponavljanje gradiva i priprema za ispit

Pojedine radionice drugog stupnja otvorene su i za druge psihologe i liječnike koji nisu u kontinuiranoj edukaciji.

Tijekom drugog stupnja očekuje se aktivnije učešće sudionika kroz pripremu predavanja, prikaze slučajeva iz osobne prakse te izradu domaćih zadataka između pojedinih susreta.

Drugi stupanj završava ispitom koji se sastoji od pismene provjere teoretskog znanja te evaluacije praktičnog rada s klijentom preko snimljenog BKT intervjua. Ispitni prikaz rada s klijentom treba:

 • trajati između 30 i 40 minuta (odabrati relevantni dio BKT intervjua);
 • uključivati kratki pismeni prikaz klijenta (osnovne demografske karakteristike, kratka konceptualizacija – procjena problema i ciljevi);
 • uključivati i transkript u slučaju lošije kvalitete snimke odnosno teže razumljivosti klijenta (npr. govori tiho ili u dijalektu).
 • biti u nekom od uobičajenih audio formata (mp3, wma i sl.)