Projekti

Program „Ostavi ljutnju iza rešetaka – računalni  kognitivno-bihevioralni tretman za kontrolu ljutnje sa zatvorenicima“

Hrvatsko udruženje za bihevioralno-kognitivne terapije uz financijsku potporu Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske aktualno provodi program pod nazivom „Ostavi ljutnju iza rešetaka – računalni  kognitivno-bihevioralni tretman za kontrolu ljutnje sa zatvorenicima“. Program se provodi u Zatvoru u Gospiću, Zatvoru u Zagrebu,  Kaznionici u Glini i Kaznionici u Lepoglavi, u razdoblju od 12.1.2017. do 11.1.2020. godine.

U okviru programa razvit će se računalna aplikacija za kontrolu ljutnje utemeljena na principima bihevioralno-kognitivne terapije te će biti primijenjena na punoljetnim zatvorenicima muškog spola. Cilj kompjuteriziranog tretmana je bolja regulacija ljutnje kod zatvorenika kroz identifikaciju i praćenje okidača ljutnje i neprimjerenih reakcija te usvajanje adaptivnijih odgovora na provokacije kroz primjenu i uvježbavanje različitih suvremenih kognitivnih i bihevioralnih tehnika. Učenje vještina ovladavanja ljutnjom zatvorenicima može pomoći u očuvanju bračnih i obiteljskih veza, u pripremi za život po izlasku iz zatvorskog sustava te smanjenju recidiva. Stručnjaci zatvorskog sustava koji provode posebne programe tretmana u okviru programa će biti educirani o osnovnim bihevioralno-kognitivnim principima za kontrolu ljutnje te za primjenu aplikacije s ciljem pružanja podrške zatvorenicima tijekom primjene aplikacije.

Očekuje se da će ova računalna aplikacija biti izvrsna podrška i nadopuna posebnim programima tretmana koji se aktualno provode u hrvatskom zatvorskom sustavu, a koji su također utemeljeni uglavnom na principima bihevioralno-kognitivnih terapija. Program će omogućiti unaprjeđenje i pružanje potpore provođenju pojedinačnog programa izvršavanja kazne zatvora kroz modernizaciju tretmanskog rada sa zatvorenicima.

Kompjuterizirane inačice bihevioralno-kognitivne terapije za tretman različitih smetnji sve se više koriste u zemljama zapadnog svijeta, no u Republici Hrvatskoj, prema našim saznanjima, dosad nije razvijen niti jedan takav program. Inozemna istraživanja pokazuju da su tretmani provedeni putem modernih tehnologija podjednako učinkoviti kao i klasični bihevioralno-kognitivni tretman, no imaju nekoliko velikih prednosti kao što su široka dostupnost, niža cijena, mogućnost upotrebe audiovizualnih sadržaja u učenju itd. Ovaj program mogao bi biti temelj budućim kompjuteriziranim tretmanima u zemlji za različite vrste psihičkih smetnji i u različitim okruženjima.

U izradi aplikacije aktualno sudjeluje troje psihologa, zaposlenika HUBIKOT-a: dr. sc. Dragana Markanović (voditeljica projekta), Branka Bagarić i Joško Jurman te osam volonterki, psihologinja i članica HUBIKOT-a: Tanja Babić, Gorana Birovljević,  Dunja Božić,  Ines Jakovčić,  Eva Jurković,  Petra Kremenjaš,  Ana Kordić i Lejla Talić.

Program se provodi pod kontinuiranom stručnom supervizijom u koju su se do sada uključile prof. dr. sc. Ivanka Živčić-Bećirević (predsjednica Udruženja), prof. dr. sc.  Nataša Jokić-Begić i  prof. dr. sc. Alessandra Pokrajac Bulian, članice HUBIKOT-a i sveučilišne profesorice iz područja kliničke i savjetodavne psihologije.

Za potrebe rada na programu zaposlen je na puno radno vrijeme Denis Susmel kao administrativni referent programa.

 

Projekt „Mindfulness program suočavanja sa stresom za zaposlenike zatvorskog sustava“

Hrvatsko udruženje za bihevioralno-kognitivne terapije uz financijsku potporu Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske aktualno provodi projekt pod nazivom „Mindfulness program suočavanja sa stresom za zaposlenike zatvorskog sustava“. Program se provodi u Zatvoru u Gospiću, Zatvoru u Zagrebu, Kaznionici u Glini i Kaznionici u Lepoglavi, u razdoblju od 12.1.2017. do 11.1.2018. godine.

Cilj projekta je prevencija i smanjenje razina stresa i sagorijevanja na poslu kod zaposlenika zatvorskog sustava kroz primjenu tehnika kognitivne terapije usredotočene svjesnosti (eng. Mindfulness-Based Cognitive Therapy – MCBT) te poduka o mogućnostima primjene ovog pristupa u radu sa zatvorenicima. U projekt je uključeno ukupno 55 zaposlenika iz navedenih kaznenih tijela, uglavnom stručnjaka koji provode posebne programe tretmana te drugih zaposlenika koji rade neposredno sa zatvorenicima.

U prvoj fazi projekta bazični Tečaj mindfulnessa prilagođen je kako bi se usmjerio upravo na problematiku stresa i na specifičnosti rada u zatvorskom sustavu. Nakon što je provedena procjena razine stresa i s njime povezanih stanja, sa zaposlenicima je proveden Tečaj mindfulnessa koji se sastojao od 8 dvosatnih grupnih radionica. Tečaj se održavao paralelno u sva četiri kaznena tijela. U nastavku projekta planira se održati još jedna, 9. radionica tečaja koja ima za cilj praćenje i jačanje nastalih promjena. Na kraju tečaja, održat će se radionica namijenjena isključivo zaposlenicima koji provode posebne programe tretamana kako bi ih se upoznalo s mogućnostima prilagodbe i primjene ovih tehnika u radu sa zatvorenicima. U posljednjoj fazi projekta planira se provesti evaluacija učinaka tečaja.

Brojna istraživanja pokazuju da je rad sa zatvorenicima izuzetno stresan, pri čemu su prijetnje nasiljem, ponižavanje i napadanje od strane zatvorenika glavni izvori stresa. Mindfulness tehnike nalaze se među najsuvremenijim, tzv. trećim valom tehnika unutar bihevioralno-kognitivnih terapija te su dokazano učinkovite u tretmanu povratne depresije, anksioznosti i stresa, pomažući u prihvaćanju neugodnih emocija i postizanju odmaka od preplavljujućih situacija. Prakticiranje mindfulnessa može biti posebno korisno za stručnjake pomagačkih zanimanja koji trebaju regulirati vlastita neugodna emocionalna stanja dok rade sa zahtjevnim klijentima. Suvremena istraživanja govore o izvrsnim rezultatima u primjeni ovog pristupa i sa zatvorenicima.

Prema našim saznanjima, ovo je prvi projekt Uprave za zatvorski sustav Ministarstva pravosuđa koji se usmjerava i na dobrobit zaposlenika te može postati primjer dobre prakse – poslodavca koji brine o dobrobiti zaposlenika. Također, podaci koji će se prikupiti tijekom evaluacije projekta mogli bi biti temelj za primjenu sličnih programa u drugim državnim ustanovama u kojima su zaposlenici zbog naravi posla pod visokim razinama stresa.

U provedbi projekta aktualno sudjeluje troje psihologa, zaposlenika HUBIKOT-a: dr. sc. Dragana Markanović (voditeljica projekta), Branka Bagarić i Joško Jurman te tri volonterke, psihologinje i članice HUBIKOT-a: Tanja Babić, Dunja Božić i  Eva Jurković.

Program se provodi pod kontinuiranom stručnom supervizijom Dragice Barbarić, psihologinje i članice HUBIKOT-a s višegodišnjim iskustvom u podučavanju i praktičnoj primjeni MBCT-a.

Za potrebe rada na programu zaposlena je na pola radnog vremena Belma Čolić kao administrativna referentica projekta.

Službena stranica Zatvorskog sustava Ministarstva pravosuđa

 

Tijekom 2006., 2007., 2009. i 2010. godine HUBIKOT je dobio financijsku potporu od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa te Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti za provedbu projekata u okviru kojih su velikom broju djece i mladih pruženi bihevioralno-kognitivni tretmani za poteškoće u čitanju, učenju, prilagodbi na studij te za smanjenje rizika za razvoj ovisnosti o psihoaktivnim supstancama. Projekti su provedeni u suradnji sa Sveučilišnim savjetovališnim centrom Sveučilišta u Rijeci. Rezultati provedenih projekata bili su vrlo pozitivni, a takvima su ocijenjeni i od strane vanjskih evaluatora.