Grupna kognitivno-bihevioralna terapija za socijalnu fobiju

Savjetovalište Hrvatskog udruženja za bihevioralno-kognitivne terapije organizira grupnu kognitivno-bihevioralnu terapiju za osobe koje pate od socijalne fobije (socijalne anksioznosti).

Što je socijalna fobija?

Glavno obilježje ovog poremećaja je izražen i stalan strah od situacija koje uključuju druge ljude, a u kojima osoba vjeruje da bi se mogla osramotiti. Osoba koja pati od socijalne fobije obično se boji da određenu aktivnost neće obaviti na zadovoljavajući način pa se tako boji govoriti, jesti, pisati u javnosti ili se boji da će drugi ljudi vidjeti simptome njezine tjeskobe poput crvenjenja, znojenja ili podrhtavanja ruku te da će zbog toga pomisliti da je poremećena ili čudna. Odrasle osobe sa socijalnom fobijom obično prepoznaju da je njihov strah pretjeran.

Uslijed izraženog straha osoba vrlo često izbjegava socijalne situacije, a osobito one u kojima bi mogla biti u središtu pažnje.

Navedene smetnje često smanjuju kvalitetu življenja. Osobito su ometeni socijalni i emocionalni odnosi, ali česte su i teškoće u akademskom ili radnom funkcioniranju. Tako, primjerice, zbog straha u ispitnim situacijama osoba može podbaciti na fakultetu ili odbiti napredovanje na poslu jer bi  novo radno mjesto uključivalo izlaganje situacijama kojih se boji. Kao posljedica ovih problema mogu se javiti i depresivni simptomi.

 

Kognitivno-bihevioralna terapija u tretmanu socijalne fobije

Socijalna fobija vrlo se učinkovito tretira kognitivno-bihevioralnom terapijom. Rezultati koji se postižu ovim pristupom klinički su značajni i održavaju se i nakon završetka tretmana.

Više o kognitivno-bihevioralnoj terapiji pročitajte ovdje.

 

Zašto grupna terapija za socijalnu fobiju?

Postoji više razloga zašto je grupna terapija terapija izbora za socijalnu fobiju. Za početak, saznanje da problem koji osoba ima nije jedinstven, već da se i drugi muče sa sličnim teškoćama, donosi olakšanje i ohrabrenje za nastavak rada na sebi. Članovi grupe jedni od drugih uče moguće načine suočavanja s teškoćama te dobivaju informacije o uspješnosti pojednih strategija. Grupa također omogućuje uvježbavanje novostečenih socijalnih vještina u zaštićenem okružju, pri čemu pojedinac vrlo brzo dobiva povratnu informaciju.

 

O našoj grupi

U grupu se mogu uključiti punoljetne osobe, bez obzira na spol, dob i obrazovni status. U grupi sudjeluje najviše 8 osoba, a članovi grupe sastaju se jednom tjedno na 90 do 120 minuta (ovisno o broju članova). Program se održava kroz 12 susreta koji se u početku organiziraju jednom tjedno, a kasnije se prorjeđuju.

Voditeljice grupe su Dragana Markanović i Branka Bagarić, psihologinje i bihevioralno-kognitivne terapeutkinje s iskustvom u radu s osobama s različitim psihičkim poteškoćama.

Za uključenje u grupu važno je da ste motivirani za rad na sebi i spremni svaki dan odvojiti barem 30 minta za uvježbavanje tehnika i vještina koje ste naučili na grupi, promišljanje o zadanim temama, čitanje materijala, odrađivanje praktičnih zadataka i sl.

Prije uključenja u grupu kandidati dolaze na dva individualna susreta s jednom od voditeljica. Na ovim susretima voditeljica će prikupiti informacije o problemu putem intervjua i psihologijskih upitnika te će potencijalnom članu dati detaljnije informacije o radu grupe kako bi zajedno odlučili je li ovaj oblik tretmana prikladan za njihov problem te eventualno dogovoriti drugačiji oblik rada.

Cijena dvaju individualnih dolazaka je ukupno 400,00 kn i plaća se na prvom dolasku.

Cijena grupnog programa iznosi ukupno 2.400,00 kn (24 sata rada u grupi) i plaća se prije početka grupne terapije.

Prijava

Grupni program se trenutno ne održava. Sve novosti će biti objavljene na web-stranici.