Prikupljanje podataka

Nakon prijave na tečaj putem e-maila, odmah možete dogovoriti i termin dolaska u  HUBKOT gdje ćete ispuniti nekoliko ulaznih upitnika. U upitnik svaki kandidat upisuje šifru, a ne ime i prezime, radi zaštite osobnih podataka. Upitnici se ponovno pod istom šifrom ispunjavaju i nakon završetka tečaja kako bi se utvrdila njegova učinkovitost. Svi kandidati mogu dobiti uvid u svoje rezultate nakon tečaja.

S kandidatima koji ranije nisu bili uključeni u bilo koji drugi vid edukacije, savjetovanja ili psihoterapije u HUBIKOT-u, provodi se kraći razgovor. Naime, ponekad naši stručnjaci pojedinim kandidatima s jako ili akutno naglašenim simptomima nekog emocionalnog poremećaja mogu savjetovati da se prethodno uključe u individualnu psihoterapiju i/ili da istovremeno budu pod nadzorom liječnika. Napominjemo da se kandidati koji uzimaju lijekove pod nadzorom liječnika mogu uključiti u tečaj, ali mu to trebaju napomenuti.