Djelatnici savjetovališta

Mr. sc. Nada Anić, prof. psihologije, bihevioralno-kognitivna terapeutkinja s akreditacijom European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT), supervizorica djelatnika savjetovališta HUBIKOT-a te edukatorica i supervizorica iz bihevioralno-kognitivnih terapija s preko 40 godina kliničkog iskustva. Od 1965. do  1969. radila je kao psiholog u Službi za živčane i duševne bolesti u MC  Bjelovar, a od 1969. do mirovine 1995. u Klinici za psihološku medicinu KBC Rebro pri Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Od tada radi u Savjetovalištu HUBIKOT-a gdje bihevioralno-kognitivnu terapiju primjenjuje u radu s pojedincima, grupama i parovima. Ima iskustvo u tretmanu niza različitih psihičkih poremećaja i problema te u radu s vrlo različitim populacijama klijenata. Razvila je vlastitu metodu za rad na teškoćama učenja i rad na teškoćama čitanja kod djece. Redovito provodi grupni BKT tretman za akademske poteškoće kod studenata, a vodila je i kratku edukaciju za stručnjake iz ovog produčja.

Na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Rijeci predavala je kliničku psihologiju od 1982. do 1990. godine. Sudjelovala je u poslijediplomskoj nastavi na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, Filozofskom fakultetu u Zagrebu te Filozofskom fakultetu u Ljubljani. Sudjeluje u izvođenju nastave na poslijediplomskom studiju Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Uredila je tri priručnika iz područja bihevioralne  i bihevioralno-kognitivne terapije te objavila više radova u znanstvenim i stručnim časopisima. Redovito sudjeluje na domaćim i inozemnim kongresima te je održala više pozvanih predavanja. Osnovala je Grupu za bihevioralnu terapiju 1980. godine u okviru Sekcije za kliničku psihologiju Društva psihologa SR Hrvatske te kasnije Hrvatsko udruženje za biheviralno-kognitivne terapije. Niz godina bila je nacionalna predstavnica u EABCT-u gdje je sudjelovala u radnoj grupi za trening standarde EABCT-a. Sudjelovala je u pokretanju edukacije iz bihevioralno-kognitivnih terapija u Sloveniji te Bosni i Hercegovini.  Bila je predsjednica Hrvatskog psihološkog društva. Dobitnica je više priznanja i nagrada za svoj rad i doprinos struci.

 

Dr. sc. Dragana Markanović, prof. psihologije, je bihevioralno-kognitivna terapeutkinja s akreditacijom European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT), voditeljica savjetovališta HUBIKOT-a i edukatorica iz bihevioralno-kognitivnih terapija. Ima 17 godina radnog iskustva. Radila je kao stručna suradnica u Osnovnoj školi Josipa Matoša u Vukovaru i kao asistentica na studiju psihologije na Filozofskom fakultetu u Osijeku, a u savjetovalištu HUBIKOT-a zaposlena je od 2010. godine. Provodi individualne i grupne tretmane prema principima bihevioralno-kognitivnih terapija s osobama koje pate od različitih psihičkih problema. Voditeljica je tečaja mindfulnessa.

Kao vanjska suradnica sudjeluje u izvođenju dodiplomske nastave na Visokoj policijskoj školi u Zagrebu i Filozofskom fakultetu u Zagrebu te se povremeno uključuje u izobrazbu studenata drugih fakulteta. Mentorica je studenata psihologije s Filozofskog fakulteta u Zagrebu koji u savjetovalištu HUBIKOT-a obavljaju studentsku praksu. Redovito aktivno sudjeluje na domaćim i inozemnim stručnim skupovima te objavljuje u stručnim i popularnim časopisima. Voditeljica je projekata “Ostavi ljutnju iza rešetaka – računalni kognitivno-bihevioralni tretman za kontrolu ljutnje sa zatvorenicima” i “Edukacija službenika zatvorskog sustava za provođenje mindfulness programa – treći stupanj” koji se provode u suradnji s Upravom za zatvorski sustav i probaciju Ministarstva pravosuđa, a tijekom 2017. i 2018. godine vodila je i projekte “Mindfulness program suočavanja sa stresom za zaposlenike zatvorskog sustava” te “Edukacija službenika zatvorskog sustava za provođenje mindfulness programa – treći stupanj”. Viša je stručna savjetnica Psihološkog savjetovališta za studente Visoke policijske škole i izvoditeljica projekta “Mindfulness u policiji” koji se provodio u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova i Visokom policijskom školom. Kao edukatorica trenutno sudjeluje u projektu “Edukacija službenika zatvorskog sustava – suvremene kognitivno-bihevioralne strategije” koji financira Ministarstvo pravosuđa.

 

Branka Bagarić, mag. psihologije, bihevioralno-kognitivna terapeutkinja s akreditacijom European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT), doktorandica Odsjeka za psihologiju FFZG-a, viša stručna suradnica savjetovališta HUBIKOT-a (od 2012. god) i hrvatska predstavnica u EABCT-u. Provodi individualni i grupni tretman s osobama koje pate od različitih psihičkih smetnji. Voditeljica je tečaja mindfulnessa i grupne terapije za socijalnu fobiju. Ima iskustvo u vođenju grupe za BKT tretman teškoća učenja za srednjoškolce i studente. Provodi BKT i na engleskom jeziku.

Objavila je 10 znanstvenih radova, 3 poglavlja u stručnim knjigama, priručnik za stručnjake i brošuru za klijente. Izložila je 25 kongresnih priopćenja. Recenzentica je u više međunarodnih znanstvenih časopisa, te je članica uredničkog odbora časopisa Mental Health Science (Wiley). Vanjska je suradnica na više kolegija Odsjeka za psihologiju FFZG-a, a kao gost predavač sudjeluje u nastavi studenata psihologije na FFRI i FFZD te studenta Visoke policijske škole. Sudjelovala je u provedbi niza projekta za Ministarstvo pravosuđa i uprave u okviru kojih je razvila i provela (u ko-voditeljstvu) 4-godišnju edukaciju iz MBCT-a za stručnjake zatvorskog sustava, bila ko-voditeljica trogodišnjeg programa u okviru kojeg je razvijena i evaluirana računalna psihoterapijska aplikacija za zatvorenike prema BKT principima “Ostavi ljutnju iza rešetaka”, te je vodila 4-dnevni trening za stručnjake o jačanju motivacije klijenata za sudjelovanje u psihološkim tretmanima (strategije BKT-a i motivirajućeg intervjuiranja). Sudjelovala je u znanstveno-stručnom projektu Ministarstva unutarnjih poslova “Mindfulness u policiji”, dva znanstvena projekta Odsjeka za psihologiju FFZG-a te na međunarodnom  znanstvenom projektu EABCT-a “the remote CBT project”. Viša je stručna suradnica Psihološkog savjetovališta za studente Visoke policijske škole. Voditeljica je projekta „Evaluacija posebnih programa tretmana – NAS i PRIKIP“, te izvoditeljica projekta „Edukacija za službenike zatvorskog i probacijskog sustava – BK strategije za samoregulaciju emocija“.

 

 

Joško Jurman, mag. psihologije, bihevioralno-kognitivni terapeut s akreditacijom European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT), stručni suradnik savjetovališta HUBIKOT-a. U savjetovalištu HUBIKOT-a zaposlen je od studenog 2014. godine, pri čemu provodi individualni tretman prema principima bihevioralno-kognitivne terapije s mladima i odraslima koji pate od različitih psihičkih teškoća. Provodi BKT putem interneta i na engleskom jeziku.

Redovito aktivno sudjeluje u domaćim i inozemnim stručnim skupovima te objavljuje u stručnim časopisima. Uključen je u rad na projektu: “Ostavi ljutnju iza rešetaka – računalni kognitivno-bihevioralni tretman za kontrolu ljutnje sa zatvorenicima” koji se provodi u suradnji s Upravom za zatvorski sustav i probaciju Ministarstva pravosuđa, a radio je i na projektu “Mindfulness program suočavanja sa stresom za zaposlenike zatvorskog sustava” tijekom 2017. godine.

 

 

 

Iva Matijašić Lončarević, mag. psihologije, bihevioralno-kognitivna terapeutkinja s akreditacijom European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT), stručna suradnica savjetovališta HUBIKOT-a. U savjetovalištu je zaposlena od siječnja 2020. godine a do tada je radila kao vanjski suradnik od 2018. godine. Provodi individualni tretman prema principima bihevioralno-kognitivne terapije sa djecom, mladima i odraslima. Dosadašnje radno iskustvo stekla je kao stručni suradnik u osnovnoj školi, centru za socijalnu skrb, domovima za odgoj djece i mladeži, obiteljskom centru i poliklinici za fizikalnu rehabilitaciju. Završila je tečaj Mindfulness za građane i Mindfulness education essentials za rad s djecom i mladima, a stečena znanja i vještine redovito koristi u svom radu.