Djelatnici savjetovališta

Mr. sc. Nada Anić, prof. psihologije, bihevioralno-kognitivna terapeutkinja s akreditacijom European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT), supervizorica djelatnika savjetovališta HUBIKOT-a te edukatorica i supervizorica iz bihevioralno-kognitivnih terapija s preko 40 godina kliničkog iskustva. Od 1965. do  1969. radila je kao psiholog u Službi za živčane i duševne bolesti u MC  Bjelovar, a od 1969. do mirovine 1995. u Klinici za psihološku medicinu KBC Rebro pri Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Od tada radi u Savjetovalištu HUBIKOT-a gdje bihevioralno-kognitivnu terapiju primjenjuje u radu s pojedincima, grupama i parovima. Ima iskustvo u tretmanu niza različitih psihičkih poremećaja i problema te u radu s vrlo različitim populacijama klijenata. Razvila je vlastitu metodu za rad na teškoćama učenja i rad na teškoćama čitanja kod djece.

Na Filozofskom fakultetu u Rijeci predavala je kliničku psihologiju od 1982. do 1990. Sudjelovala je u poslijediplomskoj nastavi na Medicinskom i Filozofskom fakultetu u Zagrebu i Ljubljani. Sudjeluje u izvođenju nastave na poslijediplomskom studiju Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Uredila je tri priručnika iz područja bihevioralne  i bihevioralno-kognitivne terapije te objavila više radova u znanstvenim i stručnim časopisima. Redovito sudjeluje na domaćim i inozemnim kongresima te je održala više pozvanih predavanja. Osnovala je Hrvatsko udruženje za biheviralno-kognitivne terapije. Bila je predsjednica Hrvatskog psihološkog društva. Dobitnica je više priznanja i nagrada za svoj rad i doprinos struci.

 

Dr. sc. Dragana Markanović, prof. psihologije, je bihevioralno-kognitivna terapeutkinja s akreditacijom European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT), voditeljica savjetovališta HUBIKOT-a i edukatorica iz bihevioralno-kognitivnih terapija. Ima 15 godina radnog iskustva. Radila je kao stručna suradnica u Osnovnoj školi Josipa Matoša u Vukovaru i kao asistentica na studiju psihologije na Filozofskom fakultetu u Osijeku, a u savjetovalištu HUBIKOT-a zaposlena je od 2010. godine. Provodi individualne i grupne tretmane prema principima bihevioralno-kognitivnih terapija s osobama koje pate od različitih psihičkih problema. Voditeljica je tečaja mindfulnessa.

Kao vanjska suradnica sudjeluje u izvođenju dodiplomske nastave na Visokoj policijskoj školi u Zagrebu i Filozofskom fakultetu u Zagrebu te se povremeno uključuje u izobrazbu studenata drugih fakulteta. Mentorica je studenata psihologije s Filozofskog fakulteta u Zagrebu koji u savjetovalištu HUBIKOT-a obavljaju studentsku praksu. Redovito aktivno sudjeluje na domaćim i inozemnim stručnim skupovima te objavljuje u stručnim i popularnim časopisima. Voditeljica je projekata “Ostavi ljutnju iza rešetaka – računalni kognitivno-bihevioralni tretman za kontrolu ljutnje sa zatvorenicima” i “Edukacija službenika zatvorskog sustava za provođenje mindfulness programa – treći stupanj” koji se provode u suradnji s Upravom za zatvorski sustav i probaciju Ministarstva pravosuđa, a tijekom 2017. i 2018. godine vodila je i projekte “Mindfulness program suočavanja sa stresom za zaposlenike zatvorskog sustava” te “Edukacija službenika zatvorskog sustava za provođenje mindfulness programa – treći stupanj”. Viša je stručna savjetnica Psihološkog savjetovališta za studente Visoke policijske škole i izvoditeljica projekta “Mindfulness u policiji” koji se provodio u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova i Visokom policijskom školom. Kao edukatorica trenutno sudjeluje u projektu “Edukacija službenika zatvorskog sustava – suvremene kognitivno-bihevioralne strategije” koji financira Ministarstvo pravosuđa.

 

Branka Bagarić, mag. psihologije, bihevioralno-kognitivna terapeutkinja s akreditacijom European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT), doktorandica Odsjeka za psihologiju FFZG-a, viša stručna suradnica savjetovališta HUBIKOT-a i hrvatska predstavnica u EABCT-u. U savjetovalištu je zaposlena od svibnja 2012. godine te provodi individualni i grupni tretman s osobama koje pate od različitih psihičkih smetnji. Voditeljica je tečaja mindfulnessa i grupne terapije za socijalnu fobiju. Ima iskustvo u vođenju grupe za tretman teškoća učenja prema BKT principima za srednjoškolce i studente. Provodi BKT i na engleskom jeziku.

Vanjska je suradnica na nekoliko kolegija Odsjeka za psihologiju FFZG-a, a kao gost predavač sudjelovala je i u nastavi studenata Odsjeka za psihologiju FFRI, Odjela za psihologiju FFZD i Visoke policijske škole. Redovito aktivno sudjeluje u stručnim skupovima te objavlje u znanstvenim i stručnim časopisima. Autorica je dvaju poglavlja iz područja BKT-a u stručnim knjigama. Recenzent je u više znanstvenih časopisa, primjerice Journal of Anxiety Disorders (Elsevier) i Journal of Clinical Psychology (Wiley). Bila je stručna suradnica na sljedećim projektima Ministarstva pravosuđa: “Ostavi ljutnju iza rešetaka – računalni kognitivno-bihevioralni tretman za kontrolu ljutnje sa zatvorenicima” (2017-2020), “Mindfulness program suočavanja sa stresom za zaposlenike zatvorskog sustava” (2017), “Edukacija službenika zatvorskog sustava za provođenje mindfulness programa – drugi stupanj” (2018), “Edukacija službenika zatvorskog sustava za provođenje mindfulness programa – treći stupanj” (2019-2020), na znanstveno-stručnom projektu Ministarstva unutarnjih poslova i Visoke policijske škole “Mindfulness u policiji” (2018) te na znanstvenom projektu “Internet i zdravlje” koji provodi Odsjek za psihologiju FFZG-a. Viša je stručna suradnica Psihološkog savjetovališta za studente Visoke policijske škole. Voditeljica je projekta “Edukacija službenika zatvorskog sustava – suvremene kognitivno-bihevioralne strategije” Ministarstva pravosuđa u kojem sudjeluje i kao edukatorica (2021-2022).

 

Joško Jurman, mag. psihologije, bihevioralno-kognitivni terapeut s akreditacijom European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT), stručni suradnik savjetovališta HUBIKOT-a. U savjetovalištu HUBIKOT-a zaposlen je od studenog 2014. godine, pri čemu provodi individualni tretman prema principima bihevioralno-kognitivne terapije s mladima i odraslima koji pate od različitih psihičkih teškoća. Provodi BKT putem interneta i na engleskom jeziku.

Redovito aktivno sudjeluje u domaćim i inozemnim stručnim skupovima te objavljuje u stručnim časopisima. Uključen je u rad na projektu: “Ostavi ljutnju iza rešetaka – računalni kognitivno-bihevioralni tretman za kontrolu ljutnje sa zatvorenicima” koji se provodi u suradnji s Upravom za zatvorski sustav i probaciju Ministarstva pravosuđa, a radio je i na projektu “Mindfulness program suočavanja sa stresom za zaposlenike zatvorskog sustava” tijekom 2017. godine.

 

 

 

Iva Matijašić Lončarević, mag. psihologije, bihevioralno-kognitivna terapeutkinja s akreditacijom European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT), stručna suradnica savjetovališta HUBIKOT-a. U savjetovalištu je zaposlena od siječnja 2020. godine a do tada je radila kao vanjski suradnik od 2018. godine. Provodi individualni tretman prema principima bihevioralno-kognitivne terapije sa djecom, mladima i odraslima. Dosadašnje radno iskustvo stekla je kao stručni suradnik u osnovnoj školi, centru za socijalnu skrb, domovima za odgoj djece i mladeži, obiteljskom centru i poliklinici za fizikalnu rehabilitaciju. Završila je tečaj Mindfulness za građane i Mindfulness education essentials za rad s djecom i mladima, a stečena znanja i vještine redovito koristi u svom radu.