Djelatnici savjetovališta HUBIKOT-a

Mr. sc. Nada Anić, prof. psihologije, bihevioralno-kognitivna terapeutkinja s akreditacijom European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT), supervizorica djelatnika savjetovališta HUBIKOT-a te edukatorica i supervizorica iz bihevioralno-kognitivnih terapija s preko 40 godina kliničkog iskustva. Od 1965. do  1969. radila je kao psiholog u Službi za živčane i duševne bolesti u MC  Bjelovar, a od 1969. do mirovine 1995. u Klinici za psihološku medicinu KBC Rebro pri Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Od tada radi u Savjetovalištu HUBIKOT-a gdje bihevioralno-kognitivnu terapiju primjenjuje u radu s pojedincima, grupama i parovima, djecom, mladima, odraslima i starijim osobama. Ima iskustvo u tretmanu niza različitih psihičkih poremećaja i problema te u radu s vrlo različitim populacijama klijenata. Razvila je vlastitu metodu za rad na teškoćama učenja i rad na teškoćama čitanja kod djece. Redovito provodi grupni BKT tretman za akademske poteškoće kod studenata, a vodila je i kratku edukaciju za stručnjake iz ovog produčja. Aktulano BKT provodi online.

Na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Rijeci predavala je kliničku psihologiju od 1982. do 1990. godine. Sudjelovala je u poslijediplomskoj nastavi na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, Filozofskom fakultetu u Zagrebu te Filozofskom fakultetu u Ljubljani. Sudjeluje u izvođenju nastave na poslijediplomskom studiju Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Uredila je tri priručnika iz područja bihevioralne  i bihevioralno-kognitivne terapije te objavila više radova u znanstvenim i stručnim časopisima. Redovito sudjeluje na domaćim i inozemnim kongresima te je održala više pozvanih predavanja. Osnovala je Grupu za bihevioralnu terapiju 1980. godine u okviru Sekcije za kliničku psihologiju Društva psihologa SR Hrvatske te kasnije Hrvatsko udruženje za biheviralno-kognitivne terapije. Niz godina bila je nacionalna predstavnica u EABCT-u gdje je sudjelovala u radnoj grupi za trening standarde EABCT-a. Sudjelovala je u pokretanju edukacije iz bihevioralno-kognitivnih terapija u Sloveniji te Bosni i Hercegovini.  Bila je predsjednica Hrvatskog psihološkog društva. Dobitnica je više priznanja i nagrada za svoj rad i doprinos struci.

 

Joško Jurman, mag. psihologije, bihevioralno-kognitivni terapeut s akreditacijom European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT), stručni suradnik savjetovališta HUBIKOT-a. U savjetovalištu HUBIKOT-a zaposlen je od studenog 2014. godine, pri čemu provodi individualni tretman prema principima bihevioralno-kognitivne terapije s mladima i odraslima koji pate od različitih psihičkih teškoća. Provodi BKT putem interneta i na engleskom jeziku.

Redovito aktivno sudjeluje u domaćim i inozemnim stručnim skupovima te objavljuje u stručnim časopisima. Uključen je u rad na projektu: “Ostavi ljutnju iza rešetaka – računalni kognitivno-bihevioralni tretman za kontrolu ljutnje sa zatvorenicima” koji se provodi u suradnji s Upravom za zatvorski sustav i probaciju Ministarstva pravosuđa, a radio je i na projektu “Mindfulness program suočavanja sa stresom za zaposlenike zatvorskog sustava” tijekom 2017. godine.

 

 

Iva Matijašić Lončarević, mag. psihologije, bihevioralno-kognitivna terapeutkinja s akreditacijom European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT), stručna suradnica savjetovališta HUBIKOT-a. U savjetovalištu je zaposlena od siječnja 2020. godine a do tada je radila kao vanjski suradnik od 2018. godine. Provodi individualni tretman prema principima bihevioralno-kognitivne terapije sa djecom, mladima i odraslima. Dosadašnje radno iskustvo stekla je kao stručni suradnik u osnovnoj školi, centru za socijalnu skrb, domovima za odgoj djece i mladeži, obiteljskom centru i poliklinici za fizikalnu rehabilitaciju. Završila je tečaj Mindfulness za građane i Mindfulness education essentials za rad s djecom i mladima, a stečena znanja i vještine redovito koristi u svom radu.

 

 

 

 

Vida Vasilj Perković, mag. psihologije, edukantica kognitivno-bihevioralne terapije (završni, supervizijski stupanj). Preddiplomski i diplomski studij psihologije završila na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje je trenutno na trećoj godini doktorskog studija psihologije. Dobitnica je nagrade za izvrsnost u studiranju. Savjetodavni rad i rad s djecom i roditeljima započela je volontiranjem na linijama Hrabrog telefona. Dosadašnje radno iskustvo stekla je u području akademije, u znanstveno-nastavnom zvanju asistentice te kao savjetovateljica u studentskom savjetovalištu. Objavljuje znanstvene i stručne radove u područjima kliničke i razvojne psihologije te aktivno sudjeluje na znanstvenim i stručnim konferencijama. Poseban interes, i znanstveni i stručni, nalazi joj se u području gubitaka i tugovanja.