Istraživanja i kongresi

Istraživanja iz bihevioralno-kognitivnih terapija

Ovdje možete pročitati više o našim istraživanjima iz područja bihevioralno-kognitivne terapije te različitim oblicima sudjelovanja na kongresima.

 • HUBIKOT na predkonferenciji “Mindfulness: Research and Practice” u Zagrebu

  Dr. sc. Dragana Markanović, prof. psih. i Branka Bagarić, mag. psih. održale su radionicu pod nazivom “How to make peace with food? – The techniques of mindfulness-based cognitive therapy” u sklopu jednodnevne predkonferencije “Mindfulness: Research and Practice” dan prije EFRCON 2017 konferencije, na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu.

  Sudionici radionice su imali prilike upoznati se sa jedenjem sa usredotočenom svjesnošću kroz nekoliko iskustvenih vježbi. Kroz vježbe su imali prilike identificirati vlastita disfunkcionalna vjerovanja koja imaju u vezi prehrane, njihov utjecaj na misli, emocije i ponašanje za vrijeme objeda te načina na koje mindfulness može pomoći.

 • HUBIKOT na 4. međunarodnom kongresu nutricionista u Zadru

  Dr. sc. Dragana Markanović, prof. psih. i Branka Bagarić, mag. psih. održale su radionicu za sudionike 4. međunarodnog kongresa nutricionista u Zadru pod nazivom Mindfulness dijeta – suvremeni kognitivno-bihevioralni pristup nutritivnoj terapiji.

  Sažetak radionice pročitajte ovdje.

 • HUBIKOT na 24. godišnjoj konferenciji hrvatskih psihologa u Opatiji

  Osnivačica HUBIKOT-a, mr. sc. Nada Anić bila je počasna predsjednica 24. godišnje konferencije hrvatskih psihologa u Opatiji te je održala pozvano predavanje Moje zdravlje, moja briga ili …?.

  Naši zaposlenici dr. sc. Dragana Markanović, prof. psih., Branka Bagarić, mag. psih. i Joško Jurman, mag. psih. sudjelovali su u simpoziju pod nazivom Vjerovanja u psihoterapiji. Prikazali su rezultate istraživanja o vjerovanjima klijenata o psihoterapiji kroz tri izlaganja:

  • Dragana Markanović i Joško Jurman: Vjerovanja potencijalnih klijenata o psihoterapiji
  • Branka Bagarić i Joško Jurman: Očekivanja potencijalnih klijenata o terapijskom procesu i ulogama
  • Joško Jurman i Branka Bagarić: Kakvog terapeuta preferiraju potencijalni klijenti

  Branka Bagarić i Dragana Markanović održale su i radionicu pod nazivom: Moderni kognitivni pristup problemima u prehrani – dijeta pune svjesnosti.

 • HUBIKOT na 37. konferenciji STAR-a u Zagrebu

  Na 37 konferenciji STAR-a 2016. godine u Zagrebu, sudjelovali su i zaposlenici HUBIKOT-a, Branka Bagarić, mag. psych. i Joško Jurman, mag psych. koji su održali sljedeća usmena izlaganja:

  “How is stress depicted on internet and how might this affect consumers?” Branka Bagarić, Nataša Jokić-Begić, Dragana Markanović

  “What qualifies as stress? A qualitative analysis of online messaging boards and Facebook” Joško Jurman, Branka Bagarić

 • HUBIKOT na 1. konferenciji HUBIKOT-a u Zagrebu

  Na 1. konferenciji HUBIKOT-a s međunarodnim sudjelovanjem održanoj u Zagrebu 2015. mr. sc. Nada Anić održala je radionicu za sudionike konferencije pod nazivom KBT za partnerske probleme.

  Zaposlenici HUBIKOT-a, Dragana Markanović, Branka Bagarić i Joško Jurman, sudjelovali su u sljedećim izlaganjima:

  • Barbarić, D., Markanović, D. i Mirić, L.: Učinci 8-tjednog tečaja mindfulnessa na izraženost općih psihopatoloških teškoća te stresa na poslu – preliminarni nalazi
  • Jokić-Begić, N., Bagarić, B. i Jurman, J.: www.depresija/anksioznost.hr/…“ – Što možemo saznati o depresiji i anksioznosti na internet stranicama
  • Jurman, J.: Što na forumima piše o anksioznosti i depresiji 

Ako želite sudjelovati u našim istraživanjima, više informacija možete pronaći ovdje.