Praktikum III Supervizija

Treći stupanj edukacije iz bihevioralno-kognitivnih terapija – Supervizija

Program i obaveze polaznika

Treći stupanj edukacije uključuje 200 sati supervizije (u grupi i individualno), 200 sati kliničke prakse u provođenju bihevioralno-kognitivne terapije, te 150 sati samostalnog rada kroz praćenje stručne literature te sudjelovanje u drugim oblicima dodatne edukacije iz BKT-a kao što je sudjelovanje na predavanjima i radionicama u zemlji ili inozemstvu, u trajanju od dvije do tri godine.

Grupni supervizijski rad uključuje superviziju primjera rada s klijentima (procjena problema, procjena indikacija, postavljanje ciljeva, izvođenje tretmana), kao i obradu specifičnih dodatnih područja primjene. Supervizijskim radom obuhvaćen je i rad na vlastitim kognicijama i emocijama polaznika.

Od polaznika se očekuje da na superviziju dolaze s pripremljenim prikazima slučajeva. Svi primjeri predstavljeni na superviziji moraju biti predani i u pismenom obliku koji treba sadržavati: konceptualizaciju primjera, pitanje za superviziju te daljnje smjernice i preporuke (dodaju se na superviziji). Jedan od prikaza treba uključivati rad s “teškim” klijentom u bilo kojoj fazi tretmana (npr. nesuradljiv klijent, višestruki komorbiditet, ozbiljnija psihopatologija, specifičnosti klijenta i sl.).

Od polaznika se tijekom ovoga stupnja edukacije zahtijeva prezentiranje barem 10 završenih prikaza slučaja:

  • prikazi trebaju biti s raznolikom problematikom (najmanje tri vrste problema)
  • od 10 klijenata vođenih od početka do zaključivanja tretmana najmanje 5 mora biti supervizirano na grupi na način da su prikazani po 3 puta (početna, srednja i završna faza terapije), a barem 3 puta treba donijeti audio snimku seanse (odabrani relevantni dijelovi terapijske seanse)
  • pravila za pojedini prikaz slučaja te za predaju završnih prikaza možete pronaći ovdje

Najmanje 10 sati supervizije, od ukupnih 200, treba biti posvećeno individualnoj superviziji koja može biti neposredna (tzv. “close supervision”) koja podrazumijeva rad uživo sa supervizorom ili pregledavanje i slušanje audio i video snimki pojedinih seansi. Polaznik je obavezan na jednu od individualnih supervizija donijeti snimku cijele seanse. Polaznik može, ako želi, odraditi i veći broj individualnih supervizija.

Od polaznika se također očekuje:

  • dvije od sljedećih aktivnosti po izboru:

a) objavljivanje jednog članka iz područja BKT-a u stručnoj literaturi

b) publikacija popularnog članka u novinama ili na internetskom portalu na temu BKT-a u svrhu popularizacije pristupa

c) održavanje javnog predavanja za građane s ciljem popularizacije BKT-a

d) objava popularne psihoedukativne publikacije na temu BKT-a (brošura, priručnik, booklet i sl.)

e) aktivno sudjelovanje na stručnom skupu (kongres, konferencija, seminar) s radom iz područja BKT-a

f) osmišljavanje i provedba radionica po BKT principima

  • sudjelovanje na nižim stupnjevima edukacije iz BKT-a (prikaz slučaja, sudjelovanje na radionici).

VAŽNO! Promjene u supervizijskom programu koje stupaju na snagu od 1.1.2021. možete pročitati ovdje:

Promjene-u-programu-od-1.1.2021.

Obavijest supervizantima – ispit

Diploma i akreditacija

Završetkom trećega stupnja edukacije polaznici dobivaju diplomu HUBIKOT-a te ostvaruju pravo na akreditaciju Europskog udruženja za bihevioralno-kognitivne terapije za samostalno provođenje bihevioralno-kognitivnih tretmana.

Prijava

Supervizijske grupe su grupe poluotvorenog tipa što znači da se novi članovi mogu uključiti u bilo kojem trenutku, no kada se uključe u grupu očekuje se da dolaze redovito dok ne skupe potreban broj sati. Polaznik na prvu radionicu može doći bez pripremljenog prikaza slučaja. Na supervizije (grupne i individualne) polaznik treba donositi evidencijski list na kojem supervizor potpisom potvrđuje odrađene sate.

Ako se želite uključiti na superviziju, molimo Vas da kontaktirate Tajništvo (tajnistvo.kbt@gmail.com) te najavite u kojem gradu biste htjeli pohađati superviziju (Zagreb, Rijeka, Split ili Osijek).

Koordinator će Vas dodati na mailing listu te ćete redovito dobivati obavijesti o terminima supervizije. Kada primite obavijest, trebate potvrditi Vaš dolazak.

Ako je prošlo više od tri godine od kada ste završili Praktikum 2, molimo Vas da pri prijavi obavezno priložite ispunjenu Pristupnicu Udruženju koju možete preuzeti ovdje: http://cabct.hr/o-nama/clanstvo, kako bismo ažurirali podatke o Vama.

Više informacija o superviziji, uključujući informacije o cijenama, plaćanju i terminima, možete pročitati ovdje.