Akreditirani terapeuti u RH

Popis akreditiranih bihevioralno-kognitivnih terapeuta, članova Udruženja, u Hrvatskoj:

ZAGREB

 

Nada Anić, mr.sc., psiholog                                   Nataša Jokić-Begić, dr.sc., psiholog            Dragica Barbarić, prof., psiholog

091 2452 698                                                          01 612 0089                                                   099 3095 112

nadaanic3@gmail.com                                           njbegic@ffzg.hr                                              info@kbt-barbaric.com

 

Dragana Markanović, dr. sc. prof., psiholog        Branka Bagarić, dr.sc., psiholog            Joško Jurman, psiholog

091 1645 926                                                                         www.kbt.hr                                                    091 1645 926

hubikot.savjetovaliste@gmail.com                            kbt.zagreb@gmail.com                           hubikot.savjetovaliste@gmail.com

 

Iva Matijašić Lončarević, mag. psych., psiholog   Doris Čuržik, dr.sc., klinički psiholog       Andreja Kostelić-Martić, mr.sc., psiholog

091 1645 926                                                                         098 9399 132                                                     01 3774616;      099 377 4617

hubikot.savjetovaliste@gmail.com                                  doriscrzk@yahoo.co.uk                                    centarkbt@gmail.com

 

Ivana Mrgan, prof., psiholog                                   Branka Kandić-Splavski, dr.med    Ljubica Paradžik, dr. med., specijalist psihijatar

095 5122 456                                                           091 156 5717

ivana@apsiha.hr                                                      brana.amb@gmail.com

 

Ana Kordić, mag. psych., klinički psiholog            Petra Malešević, mag. psych., psiholog     Petar Fabijanić, mag. psych., psiholog

anakordic.kbt@gmail.com                                      091 4242 040                                               01 3774 616

–                                                                             petra.malesevic@gmail.com                        kbt.fabijanic@gmail.com

 

Lejla Talić, mag. psych, psihologinja                      Mirjana Resanovic, dr. med. spec. obiteljske medicine

talic.lejla@gmail.com                                               097 6054 602   mresanovic@yahoo.com

 

Sonja Biglbauer                                                      Sanja Brundić, dipl. psiholog                         Danica Ergovac, mag. psych.

sonja8@gmail.com                                                   091 550 2627                                                  095 519 8176

–                                                                                sanja.brundic@gmail.com                              danica.ergovac@gmail.com

 

Maja Vučić, prof. psihologije

0914452637

majavucic1@gmail.com

 

RIJEKA

 

Ivanka Živčić-Bećirević, dr.sc., psiholog                Alessandra Pokrajac-Bulian, dr.sc., psiholog  Ines Jakovčić, univ. spec., psiholog

091 426 4567                                                                                                                                        091 568 4744

izivcic@ffri.hr                                                             alessandra.pokrajac@gmail.com                       ijakov@yahoo.com

 

Nataša Jelenić Herega, univ. spec., psiholog        Marina Letica Crepulja, dr. med, spec. psihijatrije  

091 5705 666   (Matulji)                                           marinalc@medri.uniri.hr

 

Draženka Šepić Labrović, dipl. psiholog, prof.    Danijela Perić Kosović, prof. psiholog

091 2276 789                                                         098 739 987

drasep@gmail.com                                                 pericdan@yahoo.com

 

Duška Car Drljača, mag.psych.

duskacardrljaca@gmail.com

 

SPLIT

 

Vesna Antičević, dr.sc., psiholog                           Amalija Hrepić Gruić, prof., psiholog              Janina Pavić Jadrić, prof. psih.

095 8630 574                                                          098 676 616                                                       099 674 25 06

vanticevic@yahoo.com                                           amalija.hrepic@gmail.com                                 janinapavic@yahoo.com

                  

Romilda Roje, mr.spec. klin. psih.                         Irena Mišetić, dr. sc., spec. klin. psih.

098 1335 820                                                         095 903 2650

rojeromilda@gmail.com                                          irenamisetic@yahoo.com

 

ŠIBENIK

 

Sandra Šupe, prof. psihologije

091 520 9344

sandra.supe@gmail.com

 

OSIJEK

 

Ana Babić Čikeš, dr. sc., prof. psihologije         Sanda Anton, dr.med. specijalist psihijatar  Branka Kandić-Splavski, dr.med.

091 557 3015                                                       031 511 870; 091 603 0802                          091 156 5717

anababic.os@gmail.com                                                                                                            brana.amb@gmail.com

 

VINKOVCI

 

dr.med. Danijela Matanović, spec.psihijatar, subspec. dječje i adolesc. psihijatrije
matanovic30@gmail.com

VARAŽDIN

 

Renato Pahić, prof., psiholog

098 9710 272

renato.pahic@gmail.com

 

ČAKOVEC

 

Jelena Ptiček Perković, mag.psych., psiholog

jelena.pticek@gmail.com

 

SISAK, PETRINJA

 

Mirjana Miljević, univ. spec., psiholog                    Mirjana Resanovic dr. med. spec. obiteljske medicine

099 6749 826                                                                     097 6054 602   mresanovic@yahoo.com

mmilje025@gmail.com

 

SLAVONSKI BROD

 

Tatjana Prvulović Mirković, dr.med., spec. psihijatrije

091 3339 955

prvulovic.mirkovic@gmail.com

 

VIROVITICA

 

dr. sc. Sanea Mihaljević, dr. med., spec. psihijatar

saneanadj@gmail.com

 

IMOTSKI

 

Manda Jakić, mag.psych., psiholog

091 5560 342

mandababic@gmail.com

 

DUBROVNIK

 

Maja Hatvalić Capurso, mag. psych., psiholog

099 315 8807

majahatvalic@yahoo.com

 

LIPIK

Senka Božić, prof. psiholog
Lipik, 098 362 313