Knjižnica

Uvjeti posudbe literature iz knjižnice Udruženja

Posudba literature dozvoljena je isključivo članovima Udruženja, a moguća je u prostoru Udruženja (Šenoina 25, Zagreb) u vrijeme po dogovoru. Najaviti se možete telefonom ili e-mailom u tajništvo Udruženja radnim danom od 9 do 17 sati. Članovi se mole da posuđenu literaturu vraćaju neoštećenu i na vrijeme, tj. najkasnije mjesec dana od dana posuđivanja.