O voditeljicama

Dr. sc. Dragana Markanović, psihologinja je i bihevioralno-kognitivna psihoterapeutkinja s akreditacijom European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT). Završila je više stručnih edukacija u zemlji i inozemstvu, među kojima i trening za učitelje kognitivne terapije usredotočene svjesnosti (Mindfulness-Based Cognitive Therapy – MBCT) u organizaciji Sveučilišta Oxford i Oxford Mindfulness Centra. Edukatorica je iz bihevioralno-kognitivnih terapija, a kao vanjska suradnica uključena je u dodiplomsku i poslijediplomsku izobrazbu studenata nekoliko fakulteta. Edukatorica je budućih učitelja mindfulnessa u okviru projekta Ministarstva pravosuđa (4-godišnji program za stručnjake). Aktivno sudjeluje na domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima, objavljuje radove u stručnim časopisima te promovira bihevioralno-kognitivni pristup kroz predavanja, radionice i popularnopsihologijske tekstove. Kao viša stručna savjetnica u savjetovalištu HUBIKOT-a provodi inidividualne i grupne tretmane s osobama koje pate od različitih psihičkih poteškoća. Zainteresirana je za moderne bihevioralno-kognitivne pristupe, posebice za tehnike utemeljene na usredotočenoj svjesnosti koje primjenjuje i u osobnom životu.

Dr. sc. Branka Bagarić, psihologinja je, bihevioralno-kognitivna psihoterapeutkinja s akreditacijom European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT), edukatorica budućih BKT terapeuta i nacionalna predstavnica u EBACT-u. Završila je edukaciju iz kognitivne terapije pune svjesnosti (Mindfulness-Based Cognitive Therapy – MBCT), trening o intergaciji mindfulness pristupa u BKT u organizaciji Beck instituta te više drugih usavršavanja iz područja BKT-a i mindfulnessa. Vanjska je suradnica u nastavi studenata psihologije na kolegijima iz kliničke psihologije, tretmana i metodologije na više fakulteta. Ima višegodišnje iskustvo u primjeni BKT-a, individualno i grupno, s osobama koje pate od različitih psihičkih smetnji. Do sada je vodila preko 30 ciklusa MBCT tečaja s različitim populacijama korisnika; osobama koje pate od različitih psihičkih smetnji, krimpolicajcima, studentima, stručnjacima za mentalno zdravlje, službenicima zatvorskog sustava i zaposlenicima drugih organizacija; u živo i online. Edukatorica je budućih učitelja mindfulnessa u okviru projekta Ministarstva pravosuđa (4-godišnji program za stručnjake). Održala je više kongresnih radionica iz područja mindfulnessa za stručnjake, provela je istraživanje i publicirala o efikasnosti i prihvatljivosti MBCT-a, te je ko-autorica poglavlja o primjeni MBCT-a u tretmanu PTSP-a u stručnoj knjizi. Prakticira mindfulness u svakodnevnom životu.

 

Više o voditeljicama.