Praktikum I

Prvi stupanj edukacije iz bihevioralno-kognitivnih terapija

Prvi stupanj edukacije (Praktikum I) sastoji se od 8 jednodnevih radionica u ukupnom trajanju od 80 sati. Radionice se obično organiziraniziraju kroz 4 vikenda (petak i subota). Tijekom prvog stupnja edukacije sudionici se upoznaju s osnovnim teorijskim postavkama, područjima primjene i praktičnim smjernicama za tretman. Svaka dnevna radionica sadrži teorijska predavanja, prikaze slučajeva pacijenata, te radionice u kojima se demonstriraju i uvježbavaju specifične terapijske tehnike.

Program Praktikuma I po radionicama:

  1. Uvod u bihevioralnu terapiju; Uvod u kognitivnu terapiju; Funkcionalna anliza ponašanja; Bihevioralni intervju
  2. Procjena u BKT; Procjena indikacija za BKT; Izbor ciljeva
  3. Modeli anksioznosti u BKT; BKT tretman anksioznosti; BKT tehnike u tretmani anksioznosti; Relaksacijske tehnike
  4. Modeli depresivnosti u BKT; BKT tretman depresivnosti; Identifikacija automatskih misli; BKT tehnike u tretmanu depresivnosti
  5. Savjetovanje u BKT; Problem solving tehnike
  6. Evaluacija tretmana; Sprječavanje povrata simptoma
  7. Znanstvena utemeljenost BKT; Modeli istraživanja; Specifičnosti u BKT
  8. Suvremeni modeli za razumijevanje psihopatologije; Biološki pristup razumijevanju i tretmanu poremećaja

Praktikum I završava pismenim ispitom koji zahvaća obrađeno gradivo.