Kotizacije

Picture1*kotizacija uključuje pristup predavanjima pozvanih predavača, usmenim izlaganjima i poster prikazima, osvježenja u pauzi za kavu i piće dobrodošlice

**kotizacija uključuje pristup jednoj radionici pozvanog predvača po izboru te osvježenje u pauzi za kavu

***kotizacija uključuje sve aktivnosti na konferenciji: sve radionice pozvanih predavača, sva predavanja i poster prikaze, osvježenja tijekom pauza za kavu i piće dobrodošlice

SWIFT za uplate iz inozemstva: ZABAHR2X.