Edukatori i supervizori

Popis edukatora

 • Anić Nada
 • Antičević Vesna
 • Babić Čikeš Ana
 • Bagarić Branka
 • Barbarić Dragica
 • Boričević-Maršanić Vlatka
 • Čuržik Doris
 • Jakovčić Ines
 • Jokić-Begić Nataša
 • Paradžik Ljubica
 • Markanović Dragana
 • Živčić-Bećirević Ivanka

Prilikom odrade zatadataka pripreme tematskih jedinica na Praktikumu 2, tajništvo će edukatne na vrijeme obavijestiti o voditelju radionice i dostaviti njihove kontakt podatke. Edukant se sa stručnim  pitanjima oko pripreme teme može javiti edukatorici koja vodi tu radionicu.

 

Popis supervizora

 • Anić Nada
 • Antičević Vesna
 • Barbarić Dragica
 • Jokić-Begić Nataša
 • Markanović Dragana
 • Živčić-Bećirević Ivanka

Prilikom dogovaranja individualne supervizije, supervizant se o terminu dogovora izravno sa odabranom supervizoricom, a o obavljenoj superviziji izvještava tajništvo udruženja. Supervizant može svaku superviziju odraditi sa supervizoricom prema svom izboru. Za kontakt podatke supervizorica, javite se u tajništvo.