Projekti

Projekt „Evaluacija posebnih programa tretmana – NAS i PRIKIP“ 2022/23

Hrvatsko udruženje za bihevioralno-kognitivne terapije uz financijsku potporu Ministarstva pravosuđa i uprave Republike Hrvatske u razdoblju od 16.5.2022. do 15.5.2023. godine provodilo je projekt pod nazivom „Evaluacija posebnih programa tretmana – NAS i PRIKIP“.

Evaluacija programa tretmana za počinitelje nasilja (Tretman zatvorenika počinitelja nasilnih kaznenih djela – NAS) i seksualne prijestupnike (Prevencija recidivizma i kontrola impulzivnog ponašanja – PRIKIP) uključivala je: planiranje evaluacije (formulacija istraživačkih pitanja te izrada nacrta evaluacije), prikupljanje, pripremu, obradu i interpretaciju kvantitativnih i kvalitativnih podataka te izradu evaluacijskog izvješća. U okviru projekta provedeni su intervjui sa zatvorenicima i maloljetnicima koji su sudjelovali u ovim programima te fokusne grupe sa službenicima koji su ih provodili. Evaluacijsko izvješće uključuje i prijedlog budućeg načina praćenja uspješnosti ovih tretmana te plan praćenja stope kriminalnog recidiva zatvorenika koji su prošli kroz njih.

Projektom su bila obuhvaćena sljedeća tijela: Kaznionica u Lepoglavi, Kaznionica u Glini, Zatvor u Zagrebu i Odgojni zavod u Turopolju, a u jednom dijelu evaluacije i druge ustanove u kojima su se programi provodili.

Izvoditeljice projekta su zaposlenice HUBIKOT-a sa završenom edukacijom iz kognitivno-bihevioralnih terapija: Branka Bagarić, mag. psih. (voditeljica projekta) i dr. sc. Dragana Markanović, prof. psih.

 

Projekt „Edukacija za službenike zatvorskog i probacijskog sustava – kognitivno-bihevioralne strategije za samoregulaciju emocija“ 2022/23

Hrvatsko udruženje za bihevioralno-kognitivne terapije uz financijsku potporu Ministarstva pravosuđa i uprave Republike Hrvatske u razdoblju od 11.5.2022. do 10.5.2023. godine provodilo je projekt pod nazivom „Edukacija za službenike zatvorskog i probacijskog sustava – kognitivno-bihevioralne strategije za samoregulaciju emocija“.

U okviru projekta provedena je edukacija za stručnjake tretmana u zatvorskom sustavu i probaciji „KBT strategije za samoregulaciju emocija“. Edukacija se sastojala od 8 cjelodnevnih online radionica sa sljedećim modulima: kontrola ljutnje prema KBT principima, digitalne KBT psihoterapijske intervencije, KBT principi za samoregulaciju drugih neugodnih emocija, izazovi u radu s osobama koje imaju poremećaje osobnosti. Dio edukacije uključivao je osposobljavanje stručnjaka za provedbu kompjuterizirane KBT za kontrolu ljutnje kod zatvorenika, programa koji je razvijen u okviru ranijeg projekta HUBIKOT-a koji je financirao Davatelj financijskih sredstava. Stoga ovaj projekt podrazumijeva i širenje primjene prethodno razvijenog kompjuteriziranog tretmana, za koji je pilot primjenom utvrđeno da ima statistički i klinički značajne povoljne efekte na zatvorenike, na druga kaznena tijela koja ranije nisu bila obuhvaćena ovim programom, te na druge populacije korisnika. Ustanove obuhvaćene projektom dobile su tablete s instaliranom aplikacijom, a dodatno je izrađen i psihoedukativni materijal za zatvorenike kao podrška radu u aplikaciji.

U projektu su sudjelovale sljedeće kaznene ustanove: Zatvor u Bjelovaru, Zatvor u Puli-Pola, Zatvor u Rijeci, Zatvor u Splitu, Zatvor u Šibeniku, Zatvor u Zadru, Zatvorska bolnica u Zagrebu, Probacijski ured Rijeka, Probacijski ured Split i Probacijski ured Zagreb II.

Izvoditeljice projekta su zaposlenice HUBIKOT-a sa završenom edukacijom iz kognitivno-bihevioralnih terapija: dr. sc. Dragana Markanović, prof. psih. (voditeljica projekta) i Branka Bagarić, mag. psih.

 

Projekt „Edukacija službenika zatvorskog sustava – suvremene kognitivno-bihevioralne strategije“ 2021/22

Hrvatsko udruženje za bihevioralno-kognitivne terapije uz financijsku potporu Ministarstva pravosuđa i uprave Republike Hrvatske u razdoblju od 12.5.2021. do 11.5.2022. godine provodilo je projekt pod nazivom „Edukacija službenika zatvorskog sustava – suvremene kognitivno-bihevioralne strategije“. Glavne projektne aktivnosti uključuju provedbu dviju edukacija za službenike zatvorskog sustava.

Prva edukacija pod nazivom Edukacija službenika zatvorskog sustava za provođenje mindfulness programa – 4. stupanj predstavlja posljednji stupanj četverogodišnje edukacije stručnjaka zatvorskog sustava (psihologa, socijalnih pedagoga i socijalnih radnika) za samostalno provođenje grupnog treninga kognitivne terapije usredotočene svjesnosti (eng. Mindfulness-Based Cognitive Therapy – MCBT), odnosno za primjenu specifičnih mindfulness strategija s drugim zaposlenicima kaznenog sustava izloženima visokim razinama stresa te sa zatvorenicima. Osim ovih stručnjaka koji se educiraju za ulogu voditelja takvih grupa, odnosno trenera mindfulnessa, u edukaciji sudjeluju i pravosudni policajci koji se pripremaju za ulogu facilitatora koji pružaju podršku provedbi grupnog treninga. U ovom dijelu edukacije sudjelovalo je 12 službenika Ministarstva pravosuđa i uprave te 3 službenika Ministarstva unutarnjih poslova, a edukacija je uključivala 9 cjelodnevnih radionica.

Druga edukacija pod nazivom KBT strategije za jačanje motivacije za promjenom kod zatvorenika – edukacija za službenike usmjerava se na razvoj stručnih kompetencija službenika tretmana (psihologa, socijalnih pedagoga, socijalnih radnika) u području jačanja i održavanja motivacije klijenata za sudjelovanje u psihoterapijskim tretmanima uz primjenu KBT principa i strategija motivirajućeg intervjuiranja. Edukacija se usmjerila na prepoznavanje i otklanjanje prepreka za aktivan angažman u raznim fazama tretmana: započinjanje, redovitost, izvršavanje dogovorenih zadataka, ambivalentnost oko promjene itd., teškoćama koje su osobito zastupljene u populaciji zatvorenika. U ovom dijelu edukacije sudjelovalo je 13 službenika Ministarstva pravosuđa i uprave, a edukacija je uključivala 4 cjelodnevne radionice.

Projektom su bila  obuhvaćena sljedeća kaznena tijela: Zatvor u Zagrebu, Zatvor u Rijeci, Zatvor u Osijeku, Kaznionica u Glini, Kaznionica u Lepoglavi, Kaznionica u Požegi, Kaznionica u Lipovici-Popovači, Centar za dijagnostiku u Zagrebu i Odgojni zavod u Turopolju.

Izvoditeljice projekta su zaposlenice HUBIKOT-a sa završenom edukacijom iz kognitivno-bihevioralnih terapija: Branka Bagarić, mag. psih. (voditeljica projekta) i dr. sc. Dragana Markanović, prof. psih.

U projektu je sudjelovalo i dvoje volontera: Mia Mudri, apsolventica psihologije na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Rijeci, i Luka Mijalković, apsolvent psihologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

Projekt „Edukacija službenika zatvorskog sustava za provođenje mindfulness programa – treći stupanj“ 2019/20

Hrvatsko udruženje za bihevioralno-kognitivne terapije uz financijsku potporu Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske u razdoblju od 18.10.2019.  do 17.10.2020. godine provodi projekt pod nazivom „Edukacija službenika zatvorskog sustava za provođenje mindfulness programa – treći stupanj“.

Ova edukacija je nastavak projekta “Mindfulness program suočavanja sa stresom za zaposlenike zatvorskog sustava” koji je proveden tijekom 2017. godine i projekta „Edukacija službenika zatvorskog sustava za provođenje mindfulness programa – drugi stupanj“ koji je proveden tijekom 2018. i 2019. godine. Cilj prvog projekta bio je smanjenje razina stresa i prevencija sagorijevanja na poslu kod zaposlenika zatvorskog sustava kroz primjenu grupnog treninga kognitivne terapije usredotočene svjesnosti (eng. Mindfulness-Based Cognitive Therapy – MCBT). U prvom projektu sudjelovali su uglavnom stručnjaci koji provode posebne programe tretmana te drugi zaposlenici koji rade neposredno sa zatvorenicima. Rezultati evaluacije projekta ukazali su na značajno smanjenje simptoma anksioznosti, depresivnosti i općih psihopatoloških simptoma uslijed održanog tečaja mindfulnessa, kao i smanjenje razine stresa i rizika od sagorijevanja na poslu. Tijekom razdoblja praćenja utvrđeno je da se ovi efekti održavaju i nekoliko mjeseci poslije tečaja. U drugom projektu započelo se educirati stručnjake pomagačkih zanimanja za samostalnu provedbu tečaja mindfulnessa sa zatvorenicima i drugim zaposlenicima izloženima visokim razinama stresa. Također, u drugi i aktualni projekt uključeni su i zaposlenici drugih profila, uglavnom pravosudni policajci, koje se obučava za ulogu facilitatora koji pružaju podršku provedbi programa.

Cilj aktualnog projekta je nastaviti navedeno osposobljavanje službenika iz zatvorskog sustava. U edukaciji  sudjeluje ukupno 11 službenika iz sljedećih kaznenih tijela: Zatvor u Zagrebu, Kaznionica u Lepoglavi, Kaznionica u Glini, Odgojni zavod u Turopolju i Centar za dijagnostiku u Zagrebu. Pored toga, u projekt su uključena i 3 zaposlenika Ministarstva unutarnjih poslova.

Treći stupanj edukacije sastoji od 10 cjelodnevnih radionica. Od toga, 2 radionice su iskustvenog tipa (eng. retreat day) na kojima će službenici jačati samostalnu formalnu praksu, što je preduvjet za buduće trenere i facilitatore. Preostalih 8 radionica namijenjeno je isključivo budućim trenerima mindfulnessa. Na njima će se uvježbavati vještine vođenja svih mindfulness i psihoedukativnih kognitivno-bihevioralnih vježbi koje se obrađuju na tečaju mindfulnessa. Službenici će se upoznati s ulogom pojedine vježbe u ostvarenju učenja odgovarajuće radionice i tečaja u cjelini, strukturom vježbi i načinom vođenja vježbe koji je u skladu s principima kognitivne terapije usredotočene svjesnosti.

U provedbi projekta sudjeluju dvije psihologinje i BKT terapeutkinje, zaposlenice HUBIKOT-a: dr. sc. Dragana Markanović (voditeljica projekta) i Branka Bagarić, koje provede edukaciju, te Dubravka Strineka kao administratorica projekta. Izvoditelji projekta radit će pod kontinuiranom stručnom supervizijom Dragice Barbarić, psihologinje i članice HUBIKOT-a s višegodišnjim iskustvom u podučavanju i praktičnoj primjeni MBCT-a.

Više o MBCT programu

Rezultati meta-analize o učinkovitosti MBCT-a u tretmanu različitih smetnji možete pronaći ovdje.

Sukladno NICE smjernicama (preporuke Britanskog zdravstvenog sustava stručnjacima o tome kako tretirati osobe s određenim smetnjama na temelju istraživačkih dokaza) za spriječavanje povrata depresije kao jedini psihologijski tretmanu predlažu se BKT i MBCT.

 

Program „Ostavi ljutnju iza rešetaka – računalni  kognitivno-bihevioralni tretman za kontrolu ljutnje sa zatvorenicima“ 2017/20

Hrvatsko udruženje za bihevioralno-kognitivne terapije uz financijsku potporu Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske provelo je program pod nazivom „Ostavi ljutnju iza rešetaka-računalni  kognitivno-bihevioralni tretman za kontrolu ljutnje sa zatvorenicima“. Program se provodio u Zatvoru u Zagrebu,  Kaznionici u Glini i Kaznionici u Lepoglavi, u razdoblju od 12.1.2017. do 27.7.2020. godine.

U okviru programa razvijena je računalna aplikacija za kontrolu ljutnje utemeljena na principima bihevioralno-kognitivne terapije, što i je cilj programa. Svrha kompjuteriziranog tretmana je bolja regulacija ljutnje kod zatvorenika kroz identifikaciju i praćenje okidača ljutnje i neprimjerenih reakcija te usvajanje adaptivnijih odgovora na provokacije kroz primjenu i uvježbavanje različitih suvremenih kognitivnih i bihevioralnih tehnika. Učenje vještina ovladavanja ljutnjom zatvorenicima može pomoći u očuvanju bračnih i obiteljskih veza, u pripremi za život po izlasku iz zatvorskog sustava te smanjenju recidiva.

Aplikaciju je koristio odabrani uzorak odraslih osoba (punoljetni zatvorenici muškog spola) na odsluženju zatvorske kazne u Zatvoru u Zagrebu, Kaznionici u Glini i Kaznionici u Lepoglavi. Zatvorenici aplikaciji pristupaju putem tableta, koristeći svoje korisničko ime i lozinku. Aplikacija sadrži obvezne teme u okviru kojih se zatvorenike podučava o tome kako se problem pretjerane ljutnje razvija i održava, a potom uvježbavaju prepoznavanje okidača ljutnje, jačaju inhibitore ljutnje, uče regulirati emocionalnu pobuđenost te usvajati adaptivnije obrasce ponašanja. Kroz nekoliko izbornih tema imaju mogućnost proširiti osnovne i obrađivati dodatne teme, čime se program prilagođava potrebama i interesima pojedinog zatvorenika. Različite strategije za upravljanje ljutnjom zatvorenici usvajaju na interaktivan i multimedijalan način kroz pisane tekstove, audio materijale, problemske zadatke, kvizove znanja, samostalne tjedne projekte i sl. U aplikaciju je ugrađen sustav za praćenje napretka pojedinog zatvorenika i evaluaciju učinkovitosti tretmana (kroz bilježenje broja sati rada, točnih odgovora….), kao i sustav motiviranja za ustrajanje u tretmanu (npr. kroz grafičke prikaze napredovanja). Aplikacija svakom zatvoreniku omogućuje da napreduje svojim tempom, da samostalno donosi odluke o trajanju pojedine sesije, da program nastavi na onim mjestima gdje je prethodno stao, da se više zadržava na sadržajima koje smatra osobno relevantnima, da se naknadno vraća na slabije usvojena znanja i vještine, da odabire svoje tjedne projekte itd. Na taj način zatvorenici razvijaju samokontrolu i zauzimaju aktivan pristup svom oporavku. Zatvorenici u aplikaciji rade oko 45 minuta tjedno, otprilike 10 tjedana.

Iako je zamišljano da u budućnosti zatvorenici u aplikaciji rade samostalno, s obzirom da je riječ o pilot primjeni, stručnjaci zatvorskog sustava pružali su dodatnu podršku za vrijeme programa. Ovi službenici koji provode posebne programe tretmana u okviru programa educirani su tijekom druge godine provedbe o osnovnim bihevioralno-kognitivnim principima za kontrolu ljutnje te za primjenu aplikacije.

Očekuje se da će ova aplikacija biti izvrsna podrška programima koji se aktualno provode u hrvatskom zatvorskom sustavu, također utemeljenima uglavnom na principima bihevioralno-kognitivnih terapija. Budući da, prema našim saznanjima, u Hrvatskoj dosad nije razvijen ni jedan oblik kompjuterizirane intervencije za neku smetnju, ovim programom stvorit će se i temelj za razvoj budućih tretmana ove vrste u različitim okružjima i za različite vrste psihičkih poteškoća.

Program je dosad predstavljen javnosti kroz pripremu članka “Internet terapija – novi oblik psihoterapije”  objavljenog u časopisu “Doktor u kući” (listopad, 2017.), kroz članak „Internet terapija“ objavljen u dnevnim novinama „Slobodna Dalmacija“ u prilogu „Moje zdravlje“ (studeni, 2019.) te kroz redovitu objavu novosti na Facebook stranicama HUBIKOT-a.

Trogodišnji program vodile su dr. sc. Dragana Markanović i Branka Bagarić, psihologinje i zaposlenice HUBIKOT-a, kao izvršitelj pojedinih aktivnosti programa sudjelovao je Joško Jurman, psiholog i zaposlenik HUBIKOT-a, a u izradi aplikacije pomagalo je i devet volonterki, psihologinja i članica HUBIKOT-a: Dunja Božić, Tanja Babić, Gorana Birovljević,  Ines Jakovčić,  Eva Jurković,  Petra Kremenjaš,  Ana Kordić i Lejla Talić te ilustratorica, Ana Zrinka Stipić, zadužena za grafički dizajn aplikacije. Program se provodio pod kontinuiranom stručnom supervizijom u koju su se uključile prof. dr. sc. Ivanka Živčić-Bećirević (predsjednica Udruženja), prof. dr. sc.  Nataša Jokić-Begić (podpredsjednica Udruženja), prof. dr. sc. Alessandra Pokrajac Bulian i prof. dr.sc. Nada Anić, članice HUBIKOT-a i sveučilišne profesorice iz područja kliničke i savjetodavne psihologije. Superviziju programiranja i grafičkog dizajna provodila je Sonja Grđan, prof.psih./dipl. psih., mag. ing. računalstva, također članica HUBIKOT-a. Za potrebe rada na programu zaposlen je u prvoj godini na puno radno vrijeme Denis Susmel kao administrativni referent programa, a u drugoj godini Brankica Malbaša i Dubravka Strineka, te u trećoj godini Dubravka Strineka.

 

Projekt „Edukacija službenika zatvorskog sustava za provođenje mindfulness programa – drugi stupanj“ 2018/19

Hrvatsko udruženje za bihevioralno-kognitivne terapije uz financijsku potporu Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske u razdoblju od 6.4.2018. do 5.4.2019. godine provelo je projekt pod nazivom „Edukacija službenika zatvorskog sustava za provođenje mindfulness programa – drugi stupanj“.

Ova edukacija je nastavak projekta “Mindfulness program suočavanja sa stresom za zaposlenike zatvorskog sustava” koji je proveden tijekom 2017. godine s ciljem smanjenja razina stresa i sagorijevanja na poslu kod zaposlenika zatvorskog sustava kroz primjenu tehnika kognitivne terapije usredotočene svjesnosti (eng. Mindfulness-Based Cognitive Therapy – MCBT). U projekt je bilo uključeno ukupno 55 zaposlenika iz zatvorskog sustava, uglavnom stručnjaka koji provode posebne programe tretmana te drugih zaposlenika koji rade neposredno sa zatvorenicima. Rezultati evaluacije projekta su pokazali značajno smanjenje simptoma anksioznosti, depresivnosti i općih psihopatoloških simptoma uslijed održanog tečaja mindfulnessa, kao i smanjene razine stresa i rizika od sagorijevanja na poslu uslijed stresa, a tijekom praćenja je utvrđeno da se ovi efekti održavaju i nekoliko mjeseci poslije tečaja. Osim toga, više od 80% polaznika tečaja izjavilo je da bi tečaj preporučili i drugim zaposlenicima u zatvorskom sustavu, smatrajući da bi im mogao biti vrlo koristan. Službenici koji provode posebne programe tretmana smatrali su da bi prilagođeni oblik tečaja bilo vrlo korisno ponuditi i zatvorenicima, a većina njih je bila zainteresirana i za pohađanje edukacije za trenere mindfulnessa.

Stoga je cilj ovog projekta bio nastaviti osposobljavanje stručnjaka pomagačkih zanimanja iz zatvorskog sustava za provedbu tečaja mindfulnessa i sličnih na mindfulnessu utemeljenih programa za zatvorenike, ali i za druge zaposlenike koji su izloženi visokim razinama stresa. U edukaciji su sudjelovali zaposlenici Zatvora u Zagrebu, Kaznionice u Glini, Kaznionice u Lepoglavi, Odgojnog zavoda u Turopolju, Uprave za zatvorski sustav i probaciju, Centra za dijagnostiku Zagreb, te Ministarstva unutarnjih poslova.

Edukacija se sastojala od osam cjelodnevnih radionica kroz koje su sudionici upoznali teorijske osnove mindfulnessa, osnaživali vlastitu formalnu praksu te prepoznavali i otklanjali s njom povezane teškoće uz pomoć supervizora i drugih sudionika edukacije. Osim edukativnih radionica za stručnjake tretmana, pripremio se i psihoedukativni materijal o mentalnom zdravlju i efikasnosti psihologijskih tretmana koji je dostupan svim zaposlenicima kaznenog sustava, kako bi ih se dodatno informiralo o psihološkom zdravlju, stigmi povezanoj s psihičkim smetnjama, mogućnostima traženja pomoći i efikasnosti raznih psiholoških tretmana. Materijalu možete pristupiti ovdje.

U provedbi projekta sudjelovalo je troje psihologa, zaposlenika HUBIKOT-a: dr. sc. Dragana Markanović (voditeljica projekta), Branka Bagarić i Dunja Božić, te dvije volonterke, studentice psihologije Ira Brezak i Elizabeta Krklec.

Izvoditelji projekta radili su pod kontinuiranom stručnom supervizijom Dragice Barbarić, psihologinje i članice HUBIKOT-a s višegodišnjim iskustvom u podučavanju i praktičnoj primjeni MBCT-a.

 

Projekt „Mindfulness program suočavanja sa stresom za zaposlenike zatvorskog sustava“ 2017/18

Hrvatsko udruženje za bihevioralno-kognitivne terapije uz financijsku potporu Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske u razdoblju od 12.1.2017. do 11.1.2018. godine provelo je projekt pod nazivom „Mindfulness program suočavanja sa stresom za zaposlenike zatvorskog sustava“. Program se proveo u Zatvoru u Gospiću, Zatvoru u Zagrebu, Kaznionici u Glini i Kaznionici u Lepoglavi.

Cilj projekta je bila prevencija i smanjenje razina stresa i sagorijevanja na poslu kod zaposlenika zatvorskog sustava kroz primjenu tehnika kognitivne terapije usredotočene svjesnosti (eng. Mindfulness-Based Cognitive Therapy – MCBT) te poduka o mogućnostima primjene ovog pristupa u radu sa zatvorenicima. U projekt je uključeno ukupno 55 zaposlenika iz navedenih kaznenih tijela, uglavnom stručnjaka koji provode posebne programe tretmana te drugih zaposlenika koji rade neposredno sa zatvorenicima.

U prvoj fazi projekta bazični Tečaj mindfulnessa prilagođen je kako bi se usmjerio upravo na problematiku stresa i na specifičnosti rada u zatvorskom sustavu. Nakon što je provedena procjena razine stresa i s njime povezanih stanja, sa zaposlenicima je proveden Tečaj mindfulnessa koji se sastojao od 8 dvosatnih grupnih radionica. Tečaj se održavao paralelno u sva četiri kaznena tijela. Održana je i 9. radionica tečaja koja je imala za cilj praćenje i jačanje nastalih promjena, kao i 10. radionica namijenjena zaposlenicima koji provode posebne programe tretmana o mogućnostima primjene tehnika mindfulnessa u radu sa zatvorenicima.

Brojna istraživanja pokazuju da je rad sa zatvorenicima izuzetno stresan, pri čemu su prijetnje nasiljem, ponižavanje i napadanje od strane zatvorenika glavni izvori stresa. Mindfulness tehnike nalaze se među najsuvremenijim, tzv. trećim valom tehnika unutar bihevioralno-kognitivnih terapija te su dokazano učinkovite u tretmanu povratne depresije, anksioznosti i stresa, pomažući u prihvaćanju neugodnih emocija i postizanju odmaka od preplavljujućih situacija. Prakticiranje mindfulnessa može biti posebno korisno za stručnjake pomagačkih zanimanja koji trebaju regulirati vlastita neugodna emocionalna stanja dok rade sa zahtjevnim klijentima. Suvremena istraživanja govore o izvrsnim rezultatima u primjeni ovog pristupa i sa zatvorenicima.

U završnoj fazi projekta provedena je i evaluacija učinaka tečaja koja je pokazala značajno smanjenje simptoma anksioznosti, depresivnosti i općih psihopatoloških simptoma uslijed održanog tečaja mindfulnessa, kao i smanjene razine stresa i rizika od sagorijevanja na poslu uslijed stresa, a procjena praćenja je pokazala da se ovi efekti održavaju i nekoliko mjeseci poslije tečaja. Ovi podaci ukazuju na visoku učinkovitost mindfulnessa kod smanjenja stresa i povećanja dobrobiti sudionika. Podaci prikupljeni tijekom evaluacije bili su temelj za novi projekt, “Edukacija službenika zatvorskog sustava za provođenje mindfulness programa – drugi stupanj” koji će se provoditi tijekom 2018. godine u suradnji s Upravom za zatvorski sustav i probaciju Ministarstva pravosuđa.

Prema našim saznanjima, ovo je prvi projekt Uprave za zatvorski sustav Ministarstva pravosuđa koji se usmjeravao i na dobrobit zaposlenika te može postati primjer dobre prakse – poslodavca koji brine o dobrobiti zaposlenika. Također, podaci koji su prikupljeni tijekom evaluacije projekta mogu biti temelj za primjenu sličnih programa u drugim državnim ustanovama u kojima su zaposlenici zbog naravi posla pod visokim razinama stresa.

U provedbi projekta sudjelovalo je troje psihologa, zaposlenika HUBIKOT-a: dr. sc. Dragana Markanović (voditeljica projekta), Branka Bagarić i Joško Jurman te tri volonterke, psihologinje i članice HUBIKOT-a: Tanja Babić, Dunja Božić i  Eva Jurković.

Program se proveo pod kontinuiranom stručnom supervizijom Dragice Barbarić, psihologinje i članice HUBIKOT-a s višegodišnjim iskustvom u podučavanju i praktičnoj primjeni MBCT-a.

Za potrebe rada na programu zaposlena je na pola radnog vremena Belma Čolić kao administrativna referentica projekta.

Službena stranica Zatvorskog sustava Ministarstva pravosuđa

 

Tijekom 2006., 2007., 2009. i 2010. godine HUBIKOT je dobio financijsku potporu od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa te Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti za provedbu projekata u okviru kojih su velikom broju djece i mladih pruženi bihevioralno-kognitivni tretmani za poteškoće u čitanju, učenju, prilagodbi na studij te za smanjenje rizika za razvoj ovisnosti o psihoaktivnim supstancama. Projekti su provedeni u suradnji sa Sveučilišnim savjetovališnim centrom Sveučilišta u Rijeci. Rezultati provedenih projekata bili su vrlo pozitivni, a takvima su ocijenjeni i od strane vanjskih evaluatora.