Novosti

Grupa za učenje za srednjoškolce – upis članova

Objavio:

Grupa za učenje za srednjoškolce – upis članova

Što su teškoće u učenju?

Neke od teškoća u učenju su: nedostatak učinkovitih tehnika učenja, demotiviranost za učenje, odgađanje učenja, nedostatak strategija za planiranje učenja i organizaciju vremena, strah od ispita, teškoće koncentracije itd.

Kako prepoznajemo da učenik ima teškoće u učenju?

 • Najčešći pokazatelj roditeljima i nastavnicima da dijete ima teškoće u učenju je slab školski uspjeh, odnosno školski neuspjeh.  Pri tome školski uspjeh može biti slabiji samo u određenim predmetima ili samo na određenom tipu ispita (npr. usmeni).
 • Učenik je tjeskoban prije odlaska u školu ili ispita.
 • Izbjegava nastavu, npr. žali se na različite tjelesne simptome kako bi ostao kod kuće, ili  odlazi od kuće, ali ne provodi vrijeme na nastavi.
 • Izbjegava samo određene predmete kako bi izbjegao dobivanje loše ocjene.
 • Razdražljiv je ili nervozan zbog stresa kojem je izložen kada uslijed odlaganja učenja, na kraju polugodišta mora savladati velik dio gradiva.
 • Ponekad uslijed opetovanog neuspjeha u školi dijete razvija sliku o sebi kao nesposobnoj osobi, odnosno razvija nisko samopoštovanje.
 • Teškoće u učenju ponekad se mogu očitovati kroz ometanje nastave npr. jer učenik izbjegava one aktivnosti za koje smatra da u njima ne može postići uspjeh.
 • Roditelji teškoće u učenju mogu prepoznati i kada dijete velik dio vremena posvećuje učenju, ponekad i zanemarujući druge aspekte života, a uspjeh izostaje.

Zašto je važno na vrijeme intervenirati?

Pravovremenom intervencijom možemo spriječiti razvoj težih problema koji se mogu javiti kao posljedica dugotrajnog neuspjeha i izloženosti stresu poput trajne demotiviranosti za učenje, a kasnije i studij, niskog samopoštovanja, loše slike o sebi, izolacije od vršnjaka, depresije i tjeskobe.

Usvajanje novih vještina učenja i regulacije učenja priprema učenika i na suočavanje s izazovima koje donosi odlazak na studij.

Kako radimo s učenicima?

Hrvatsko udruženje za bihevioralno-kognitivne terapije nudi pomoć srednjoškolcima koji imaju različite probleme u učenju. Nakon psihološke procjene, psiholog zajedno s roditeljem i učenikom dogovara oblik rada koji bi učeniku najviše odgovarao.

Zašto je procjena prije tretmana važna?

Psihološka procjena omogućuje shvaćanje uzroka problema u učenju odnosno školskog neuspjeha, kao i čimbenika koji održavaju problem, što je nužan preduvjet odabira odgovarajućeg tretmana, grupnog ili individualnog, te samog plana tretmana.

Nakon procjene psiholog može preporučiti grupni ili individualni rad, uputiti na neku drugu instituciju ovisno o problemima ili ponuditi roditelju savjete kako pomoću učeniku kod kuće.

Na procjenu je potrebno donijeti školski udžbenik!

Cijena procjene je 300,00 kuna.

Srednjoškolska grupa za probleme učenja

Grupa za učenje namijenjena je srednjoškolcima kojima nedostaju tehnike učenja, koji imaju tremu prije ispita, odgađaju učenje i kampanjski uče, nemaju motivacije za učenje, imaju teškoće s koncentracijom, nedostaje im sigurnosti u naučeno gradivo itd.

Grupe se sastaju jedanput tjedno na 90 minuta kroz dva mjeseca (8 radionica). U grupi može biti od 5 do 8 učenika. Na grupu je potrebno donositi svoje materijale za učenje (knjige i bilježnice).

Svaka radionica posvećena je jednom problemu i načinu njegova rješavanja. Različite tehnike učenja, samomotiviranja, organizacije vremena, planiranja učenja i suočavanja s tremom demonstriraju se i uvježbavaju na grupi i to na aktualnom školskom gradivu.

Voditeljice grupe su psihologinje Branka Bagarić i Dragana Markanović.

Cijena pohađanja srednjoškolske grupe za probleme učenja je 1.100,00 kuna. U cijenu je uključena psihološka procjena te 8 radionica. Iznos se može uplatiti u ratama.

Individualna poduka tehnikama učenja

Namijenjena je učenicima osnovnih i srednjih škola koji:

 • imaju smetnje zbog kojih zahtijevaju individualiziran pristup (npr disleksija ili disgrafija)
 • imaju vrlo jasan problem u samo jednom području (npr. samo tremu prije ispita)
 • više im odgovara individualni rad

Cijena sata individualnog rada s učenikom je 150,00 kuna. Najčešće je dovoljno dolaziti jedanput ili dvaput tjedno.

Kako se prijaviti?

Učenika možete prijaviti u grupu za učenje tako da pošaljete e-mail na adresu tajnistvo.kbt@gmail.com s nazivom “grupa za učenje – srednjoškolci” u kojoj treba navesti ime i prezime učenika, školu koju pohađa i razred. Nakon toga ćete dobiti termin za procjenu.  Za sva pitanja možete nas kontaktirati putem istog maila ili na broj telefona 01/4827 795.

Točan termin susreta bit će dogovoren naknadno.

Procjenu za uključenje u individualni rad  možete dogovoriti na isti mail ili telefon tijekom cijele godine.

0