Novosti

Početak drugog stupnja edukacije u Zagrebu

Objavio:

Početak drugog stupnja edukacije u Zagrebu

Hrvatsko udruženje za bihevioralno-kognitivne terapije organizira drugi stupanj edukacije iz bihevioralno-kognitivnih terapija (Praktikum II) u Zagrebu. Ova poslijediplomska edukacija namijenjena je psiholozima i liječnicima koji su završili prvi stupanj edukacije iz bihevioralno-kognitivnih terapija (Praktikum I).

Hrvatska psihološka komora i Hrvatska liječnička komora vrednuju ovu edukaciju kao oblik trajnog usavršavanja psihologa i liječnika.

Praktikum II sastoji se od 20 cjelodnevnih radionica u ukupnom trajanju od 200 sati, 150 sati samostalnog učenja te 100 sati rada s klijentima. Svaka radionica uključuje predavanja, prikaze slučajeva i vježbe.

Praktikum II će se održavati subotama, i to tempom od jedne radionice mjesečno. Termini prvih triju radionica su:

24.9.2016.

29.10.2016.

26.11.2016.

Termini ostalih radionica biti će objavljeni naknadno.

Edukacija će se održavati u prostorijama Hrvatskog udruženja za bihevioralno-kognitivne terapije u Šenoinoj 25 u Zagrebu, s početkom u 9 sati.

Kotizacija za sudjelovanje u Praktikumu II iznosi ukupno 12.000,00 kn što uključuje 20 radionica te jedan izlazak na ispit. Uključivanjem u edukaciju polaznik preuzima obvezu plaćanja ukupne cijene edukacije. U slučaju izostanka polaznik je dužan odgovarajuću ratu platiti, a naknadno radionicu može odraditi u nekoj drugoj grupi, bez dodatnih uplata. Kotizacija za Praktikum II može se uplatiti na žiro-račun Udruženja (IBAN: HR6723600001101583156) odjednom ili u 21 obroku kroz otprilike dvije godine (prije svake radionice po 560,00 kn, a prije ispita 800,00 kn). U rubriku „model“ na uplatnici treba upisati 00, a u rubrici „poziv na broj odobrenja“ potrebno je upisati  09-članski broj uplatitelja. U “opis plaćanja” treba upisati Praktikum 2, radionica 1.

Ukoliko će kotizaciju za sudjelovanje u edukaciji za polaznika uplaćivati poslodavac ili sponzor, polaznik obavezno treba u prijavi navesti njegov naziv, adresu i OIB, kako bi se mogao identificirati polaznik za kojega je izvršena uplata i izdati račun.

Svi polaznici edukacije obvezni su biti članovima Udruženja za vrijeme trajanja edukacije. Godišnja članarina za 2016. godinu iznosi 200,00 kn.

Molimo da ne vršite nikakve uplate prije nego dobijete potvrdu o početku Praktikuma 2 putem e-maila.

Prijave za sudjelovanje u edukaciji traju do 4. rujna 2016., a vrše se popunjavanjem prijavnice na sljedećoj poveznici.

U nastavku možete pronaći službenu obavijest s pojedinostima o edukaciji, program edukacije kroz sva tri stupnja s aktualnim cijenama te detaljan plan rada na Praktikumu 2.

Obavijest o početku Praktikuma 2 – Zagreb 2016-18

Program BKT II

Program-edukacije-BKT

0