Novosti

Održana edukacija za službenike zatvorskog sustava “KBT strategije za jačanje motivacije za promjenom kod zatvorenika”

Objavio:

Održana edukacija za službenike zatvorskog sustava “KBT strategije za jačanje motivacije za promjenom kod zatvorenika”

U travnju 2022. održana je edukacija pod nazivom KBT strategije za jačanje motivacije za promjenom kod zatvorenika – edukacija za službenike koju je provodilo Hrvatsko udruženje za bihevioralno-kognitivne terapije (HUBIKOT) u okviru projekta „Edukacija službenika zatvorskog sustava – suvremene kognitivno-bihevioralne strategije“, a financiralo Ministarstvo pravosuđa i uprave.

Edukacija se sastojala od četiri cjelodnevne radionice kroz koje su službenici tretmana (psiholozi, socijalnih pedagozi i socijalni radnici) uvježbavali strategije koje mogu osnažiti motivaciju za promjenom kod zatvorenika, odnosno njihovu motivaciju za uključenje u tretmane u zatvorskom sustavu i aktivno sudjelovanje u njima. Edukacija se temeljila na principima motivirajućeg intervjuiranja i kognitivno-bihevioralne terapije (KBT). Motivirajuće intervjuiranje podrazumijeva specifičan stil savjetovanja u kojem osoba razmatra vlastite razloge za promjenom čime se njezina motivacija za promjenom učvršćuje. KBT je znanstveno utemeljen psihoterapijski pristup na kojem se temelji većina programa tretmana u zatvorskom sustavu. U okviru edukacije obrađivane su KBT strategije za prepoznavanje i preispitivanje disfunkcionalnih vjerovanja koje korisnici mogu imati o psihosocijalnim tretmanima, a koje negativno utječu na motivaciju za sudjelovanje u tretmanu te na ishode tretmana. Službenici su upoznati i s različitim  načinima kombiniranja motivirajućeg intervjuiranja i KBT-a.  Na kraju, radilo se na osvještavanju i mijenjanju disfunkcionalnih reakcija stručnjaka na izazovne korisnike. Primjena strategija motivirajućeg intervjuiranja kao podrške KBT-u može povećati vjerojatnost uključenja korisnika u tretman, osnažiti angažman u tretmanu, a onda i poboljšati ishode postojećih tretmana.

U edukaciji je sudjelovalo ukupno 13 službenika Ministarstva pravosuđa i uprave iz sljedećih kaznenih tijela: Zatvor u Zagrebu, Zatvor u Rijeci, Zatvor u Osijeku, Kaznionica u Lepoglavi, Kaznionica u Požegi, Kaznionica u Lipovici-Popovači, Centar za dijagnostiku u Zagrebu i Odgojni zavod u Turopolju.

Edukaciju je provela voditeljica projekta, Branka Bagarić, mag.psih., doktorandica psihologije i akreditirana bihevioralno-kognitivna terapeutkinja.

Službenici su u evaluaciji izvijestili o visokom stupnju zadovoljstva različitim aspektima edukacije te su je ocijenili korisnom i primjenjivom u svom sustavu.

0