Novosti

Početak drugog stupnja edukacije u Rijeci

Objavio:

Početak drugog stupnja edukacije u Rijeci

Hrvatsko udruženje za bihevioralno-kognitivne terapije organizira drugi stupanj edukacije iz bihevioralno-kognitivnih terapija (Praktikum II) u Rijeci. Ova poslijediplomska edukacija namijenjena je psiholozima i liječnicima koji su završili prvi stupanj edukacije iz bihevioralno-kognitivnih terapija (Praktikum I).

Hrvatska psihološka komora i Hrvatska liječnička komora vrednuju ovu edukaciju kao oblik trajnog usavršavanja psihologa i liječnika.

Praktikum II sastoji se od 20 cjelodnevnih radionica u ukupnom trajanju od 200 sati, 150 sati samostalnog učenja te 100 sati rada s klijentima. Svaka radionica uključuje predavanja, prikaze slučajeva i vježbe.

Praktikum II će se održavati subotama, i to tempom od jedne radionice mjesečno. Termin prve radionice je 5. ožujka 2016. Termini ostalih radionica biti će objavljeni naknadno.

Edukacija će se održavati u prostorima Filozofskog fakulteta u Rijeci (soba 405) koji se nalazi u sklopu sveučilišnog kampusa na Trsatu (Sveučilišna avenija 4) s početkom u 9 sati. Napominjemo da, ako dolazite automobilom, parkirno mjesto potražite u blizini kampusa jer je parkiralište fakulteta rezervirano za zaposlenike. Kartu s lokacijom fakulteta možete pronaći ovdje.

Program drugog stupnja edukacije po radionicama, kao i program cijele edukacije, možete preuzeti na kraju ove obavijesti.

Kotizacija za sudjelovanje u Praktikumu II iznosi ukupno 12.000,00 kn što uključuje 20 radionica te jedan izlazak na ispit. Uključivanjem u edukaciju polaznik preuzima obvezu plaćanja ukupne cijene edukacije. U slučaju izostanka polaznik je dužan odgovarajuću ratu platiti, a naknadno radionicu može odraditi u nekoj drugoj grupi, bez dodatnih uplata. Kotizacija za Praktikum II može se uplatiti na žiro-račun Udruženja (IBAN: HR6723600001101583156) odjednom ili u 21 obroku kroz otprilike dvije godine (prije svake radionice po 560,00 kn, a prije ispita 800,00 kn). U rubriku „model“ na uplatnici treba upisati 00, u „poziv na broj odobrenja“ upisati  03-članski broj uplatitelja, a u “opis plaćanja” upisati Praktikum 2, radionica 1.

Ako će kotizaciju za sudjelovanje u edukaciji za polaznika uplaćivati poslodavac ili sponzor, polaznik obavezno treba u prijavnici navesti njegov naziv, adresu i OIB, kako bi se mogao identificirati polaznik za kojega je izvršena uplata i izdati račun.

Svi polaznici edukacije obvezni su biti članovima Udruženja za vrijeme trajanja edukacije. Godišnja članarina za 2016. godinu iznosi 200,00 kn.

Molimo da ne vršite nikakve uplate prije nego dobijete potvrdu o početku Praktikuma 2 putem e-maila po završetku prijava.

Za sudjelovanje u edukaciji možete se prijaviti tako da ispunjenu prijavnicu i motivacijski upitnik pošaljete najkasnije do 15.2.2016. godine na e-mail adresu: tajnistvo.kbt@gmail.com.

Više informacija pročitajte u Obavijesti.

Obavijest o početku Praktikuma 2 – Rijeka 2016-18

Program BKT II

Program-edukacije-BKT

Prijavnica-BKT-II-Rijeka-2016

Motivacijski upitnik za Praktikum 2 – Rijeka 2016

0