Novosti

Početak drugog stupnja edukacije u Splitu

Objavio:

Hrvatsko udruženje za bihevioralno-kognitivne terapije organizira drugi stupanj edukacije iz bihevioralno-kognitivnih terapija (Praktikum II) u Splitu. Ova poslijediplomska edukacija namijenjena je psiholozima i liječnicima koji su završili prvi stupanj edukacije iz bihevioralno-kognitivnih terapija (Praktikum I).

Hrvatska psihološka komora i Hrvatska liječnička komora vrednuju ovu edukaciju kao oblik trajnog usavršavanja psihologa i liječnika.

Praktikum II sastoji se od 20 cjelodnevnih radionica u ukupnom trajanju od 200 sati, 100 sati samostalnog učenja te 100 sati rada s klijentima. Svaka radionica uključuje predavanja, prikaze slučajeva i vježbe.

Praktikum II održavat će se naizmjence petkom i subotom tempom od jedne radionice mjesečno. Prva radionica održat će se u subotu 22.3.2014.

Preostali termini bit će objavljeni naknadno.

Program drugog stupnja edukacije možete preuzeti na kraju ove obavijesti.

Kotizacija za sudjelovanje u Praktikumu II iznosi ukupno 11.860,00 kn što uključuje 20 radionica te pismeni i praktični dio ispita. Uključivanjem u edukaciju polaznik preuzima obvezu plaćanja svih 20 radionica.  Kotizacija za Praktikum II može se uplatiti na žiro-račun Udruženja (IBAN: HR6723600001101583156) odjednom ili u 21 obroku (prije svake radionice po 560,00 kn, te prije ispita 660,00 kn). U rubriku „model“ na uplatnici treba navesti 00, a u rubrici „poziv na broj odobrenja“ potrebno je navesti  05-članski broj uplatitelja.

Svi polaznici edukacije obvezni su biti članovima Udruženja za vrijeme trajanja edukacije. Godišnja članarina za 2014. godinu iznosi 200,00 kn.

Za sudjelovanje u edukaciji možete se prijaviti tako da ispunjenu prijavnicu pošaljete najkasnije do 16.3.2014. godine na e-mail adresu tajnistvo.kbt@gmail.com ili fax 01/4827795.

Obavijest o početku Praktikuma 2 – Split 2014

Prijavnica BKT II Split-2014

Program Praktikuma 2

0