Novosti

Početak prvog stupnja edukacije u Osijeku

Objavio:

Početak prvog stupnja edukacije u Osijeku

Hrvatsko udruženje za bihevioralno-kognitivne terapije na jesen organizira novi početni stupanj edukacije iz bihevioralno-kognitivnih terapija (Praktikum I) u Osijeku. Ova poslijediplomska edukacija namijenjena je psiholozima i liječnicima. Odvija se kroz predavanja, radionice i prikaze slučajeva, u ukupnom trajanju od 80 sati.

Hrvatska psihološka komora i Hrvatska liječnička komora vrednuju ovu edukaciju kao oblik trajnog usavršavanja psihologa i liječnika.

Prvi stupanj edukacije sastoji se od osam cjelodnevnih radionica koje se održavaju petkom i/ili subotom, ovisno o dogovoru. O točnim terminima i mjestu održavanja edukacije polaznici će biti obaviješteni naknadno.

Kotizacija za sudjelovanje u Praktikumu I iznosi ukupno 4.480,00 kn te se može uplatiti odjednom ili u više obroka. O pojedinostima vezanima za način uplate polaznici će biti obaviješteni nakon završetka službenih prijava.

Molimo sve zainteresirane za edukaciju da pošalju ispunjen obrazac prijave interesa na: tajnistvo.kbt@gmail.com najkasnije 30.6.2015. Sa svim dodatnim pitanjima možete se obratiti u tajništvo Udruženja.

Službena obavijest o početku edukacije, detalji o programu Praktikuma 1 kao i cijele edukacije te obrazac iskaza interesa nalaze se u prilozima ispod.

Obavijest-Osijek-2015.

PROGRAM BKT I Osijek 2015.

Program edukacije BKT

Prijava interesa BKT I Osijek-2015.

0